สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มทร.ธัญบุรี เปิดให้ 60 ทุน เรียนฟรีมีเงินเดือน จบบรรจุงาน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์มเมอร์ จํากัด (มหาชน)รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อทุน ป.ตรี จํานวน 60 ทุน (60คน)

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ใช้เวลาเรียน 2 ปีการศึกษา (เทียบโอน ผลการเรียน)

คุณสมบัติ
-ต้องเป็นนักศึกษาจาก วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี, วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร, วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม, วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี, สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
-สําเร็จการศึกษา ปวส. เมคคาทรอนิกส์
-เกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
-ไม่มีภาระผูกผันทางทหาร (ผ่านการเรียน รด.)
-สอบข้อเขียน ปฏิบัติ สัมภาษณ์

ทุนการศึกษาและสวัสดิการ
-ทํางาน จันทร์-พฤหัสบดี ได้รับเงินเดือน 20,000 บาท/เดือน
–เรียน ศุกร์-เสาร์
-บริษัท สนับสนุนค่าเทอม 2 ปีการศึกษา
-สําเร็จการศึกษาแล้วทํางานต่อที่บริษัททันที

ข้อมูลเพิ่มเติม

www.teched.rmutt.ac.th

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

เรียนหมอ ไม่ต้องรอ ม.กรุงเทพธนบุรี เปิดรับตรง แพทยศาสตร์ ถึง 10 ต.ค.นี้

Sun Oct 3 , 2021
น้องๆ ที่มีความฝันอยากเป็นหมอ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผ่านการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต จากแพทยสภาอย่างเป็นทางการแล้ว กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่วันนี้ – 10 […]

YouTube