“เจลกันแดดจากสารสกัดฟักข้าว” นักวิจัยสวนสุนันทา คว้าเหรียญทองนวัตกรรมนานาชาติที่แคนาดา

อาจารย์ ดร.นรินทร์ กากะทุม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ และรองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้ารางวัลเหรียญทอง จากผลงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เจลกันแดดจากสารสกัดฟักข้าว “Sunscreen gel form Momordica cochinchinensis” ซึ่งผลงานดังกล่าวเข้าประกวดและนำเสนอนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานวิจัยบนเวทีระดับนาชาติในงาน 6th International Invention Innovation Competition in Canada, iCAN 2021 ณ ประเทศแคนาดา ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ด้วยการนำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์

อาจารย์ ดร.นรินทร์ กล่าวว่า “ผลงานวิจัยในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เจลกันแดดจากสารสกัดฟักข้าว เพื่อ
ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย ซึ่งผลจากการวิจัยปรากฏว่า เจลกันแดดจากสารสกัดฟักข้าว มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ไม่เป็นพิษต่อเซลล์ผิวหนังของมนุษย์ และยังมีฤทธิ์สมานแผลอีกด้วย”

ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ได้กรุณาสนับสนุนงานวิจัยนวัตกรรมในงาน iCAN 2021 ณ ประเทศแคนาดา ในครั้งนี้

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว

#ดอกเตอร์นรินทร์กากะทุม #สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ #วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #เจลกันแดดจากสารสกัดฟักข้าว

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

เจาะหลักสูตรการศึกษาทางไกลมีที่ไหนบ้าง...พบ "สวนสุนันทา" สุดปัง เปิดโลจิสติกส์ระบบทางไกลแห่งแรกของไทย

Fri Aug 6 , 2021
วงการศึกษาทั่วโลก ต่างทุ่มเทพัฒนา Distance Learning หรือ การศึกษาทางไกล กันอย่างเต็มที่โดยมี “ตัวเร่ง” นอกจากเจ้า โควิด-19 แล้ว “เทคโนโลยี” ยังมีส่วนสำคัญยิ่งทำให้การศึกษาระบบนี้ก้าวกระโดดรวดเร็วยิ่งขึ้น หากจะกล่าวถึงความโดดเด่นของหลักสูตรการศึกษาทางไกล […]

YouTube