“ไม่มีวันไหน ไม่ทำวิจัย กว่าจะสมบูรณ์แบบออกมาเป็นงานวิจัย ในหัวข้อ การพัฒนารูปแบบที่พักนักท่องเที่ยวเต็นท์กระโจมอัตลักษณ์ใหม่ ในบริบทการท่องเที่ยวมรดกโลกของประเทศไทย THE MODEL DEVELOPMENT […]

  “ตอนที่ผมใกล้เรียนจบผมก็เริ่มมองเห็นตัวเองว่าอายุรแพทย์โรคหัวใจคือ สิ่งที่ผมน่าจะทำได้ดี และเมื่อเรียนจบอายุรแพทย์เรียบร้อยแล้วก็พบว่า ถ้าเราอยู่ในโรงพยาบาลราชวิถีเราก็จะสามารถช่วยคนไข้ที่มารักษาต่อปีเป็นจำนวนกว่าหมื่นคนได้มากขึ้น” ถ้อยคำนี้เป็นความตั้งใจของนักศึกษาแพทย์คนหนึ่ง สู่การเป็นอาจารย์แพทย์ในวันนี้ “หมอเคย์” หรือ นายแพทย์เคย์ […]

  รองศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับรางวัล  “หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร  บุคคลสำคัญของโลก”  รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม […]

ด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จะครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดี ในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 เพื่อให้การสรรหาอธิการบดี มทร.ธัญบุรี […]

มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ จะเปิดรับสมัครขอทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา  ปวช. และ ปวส. จนถึงระดับอุดมศึกษา  สำหรับปีการศึกษา 2567 มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ […]

  นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ นำทีมนักกีฬาเครื่องบินบังคับหนูน้อยจ้าวเวหาไทยพีบีเอส เสนอผลงานโดรนฉีดน้ำดับเพลิงควบคุมระยะไกล คว้าเหรียญทอง งานประกวดสิ่งประดิษฐ์ “Seoul International […]

รอบสุดท้าย สมัครเรียนโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) กับสวนสุนันทา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  …..เรียนวันอาทิตย์วันเดียว….. เลือกเรียนได้ทั้ง “กรุงเทพฯ” […]

ลดความชื้นเพียง 3 ชั่วโมง เครื่องลดความชื้นเมล็ดข้าวเปลือกสำหรับเกษตรกรรายย่อย นักวิจัย มทร.ธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ แย้มแฟง นักวิจัยและอาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล […]