จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จัดใหญ่ในพิธีไหว้ครูปี่พาทย์จังหวัดปทุมธานี ภายใต้โครงการมหกรรมวิถีวัฒนธรรมปทุมธานี เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ณ […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับนักศึกษาใหม่ รอบพิเศษ 2567 เปิดรับ 4 สาขา คณิตศาสตร์ประยุกต์  สถิติประยุกต์ ฟิสิกส์ประยุกต์ […]

  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ […]

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. ที่ห้องประชุมประมวลกุลมาตย์ อาคารพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.ร.) มีการแถลงข่าวโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองทัพบกกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมี ดร.จำนงค์ […]

  นักศึกษาสถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมเป็นสมาชิก eMpowering Youths (โครงการแห่งภูมิภาคอาเซียนที่สร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นการเป็นอาสาสมัครเยาวชนเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงจากระดับภูมิภาคสู่ระดับท้องถิ่น) รุ่นที่ 4 ประจำปี […]

  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2567 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ […]