วิทยาลัยทองสุข เปิดอบรมหลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 4 รับจำกัด 50 ท่านเท่านั้น

วิทยาลัยทองสุข
เปิดอบรมหลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 4
รับจำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น
วิทยาลัยทองสุข เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 (กพยช. รับรอง และได้รับประกาศนียบัตรหลังการอบรม)
รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เริ่มอบรม 2,3,9,10,16 กันยายน 2566
ค่าใช้จ่าย 6,900-. บาท
ชำระโดย ชื่อบัญชี วิทยาลัยทองสุข ธนาคารกรุงไทย 0310545706
**คุณสมบัติผู้เรียน ต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์**
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ดร.นันทพร รัตตานนท์ 0909233011
ติดตามข่าวสาร วิทยาลัยทองสุข Thongsook College

Next Post

กายภาพบำบัดฯ ม.รังสิต ร่วมกับ สถาบันสิรินธรฯ มอบประกาศนียบัตรผู้อบรม หลักสูตร IMC

Mon Jul 3 , 2023
            คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ มอบประกาศนียบัตรผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรกายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง Program of Physical […]