ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี แสดงความยินดีและชื่นชมกับผลงานนวัตกรรม “GERMGurad Dual-Door sterilizer” หรือ […]