ดร.อภิชา ระยับศรี (ดร.ช้าง) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทย ประธานฝ่ายฆารวาส พร้อมด้วย พระราชรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ […]