ครุศาสตร์ สวนสุนันทา ติดโผ 20 อันดับ คณะ/สาขาที่มีอัตราการแข่งขันสูงที่สุดของ TCAS 66 รอบ 3

#ครุศาสตร์ #สวนสุนันทา ติดโผ 20 อันดับ คณะ/สาขาที่มี #อัตราการแข่งขันสูงที่สุดของ #TCAS66รอบ3 #Admission โดยคณะยอดฮิตอย่าง “ครุศาสตร์” มี 2 สาขาติดอันดับ 16 และ 17 โดยมีอัตราการแข่งขันสูงถึง 1: 177 ส่วนอันดับ 1 นิติศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ แข่งเดือดถึง 1 : 471

หลังจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือทปอ.ประกาศสถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุดของ TCAS66 รอบ 3 Admission ออกมาแล้ว ในส่วนของรายชื่อคณะ/สาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากที่สุด 10 อันดับนั้น คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ครองอันดับ 1 จากที่มีผู้สมัครสูงถึง 9,244 คน

แต่คณะที่มี “อัตราการแข่งขันที่สูงที่สุด” ในปีนี้กลับปรากฎว่าคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบภาษาไทย ม.เกษตรศาสตร์ ครองอันดับ 1 โดยจำนวนรับแค่ 7 คน แต่มีผู้สมัครถึง 3,299 คน ทำให้มีอัตราการแข่งขันสูงถึง 1 : 471 คนเลยทีเดียว ส่วนอันดับที่  2 เป็นของคณะสัตวแพทยศาสตร์ (สพ.บ.) ม.เชียงใหม่ เปิดรับ 10 คน มีผู้สมัคร 4,558 คน อัตราการแข่งขัน 1 : 456 และอันดับที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับ 9 คน สมัคร 3,726 คน อัตราการแข่งขัน 1 : 414

อีกสถิติที่น่าสนใจในรอบ Admission 3 ปี 2566 นี้คือ ในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยังคงเป็นคณะยอดนิยมที่นักเรียนแห่สมัครกันล้นหลามโดยในรอบ 3 นี้ มี 2 สาขาที่ติดอันดับที่ 16 คือ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย เปิดรับ 3 คน สมัคร 530 คน อัตราการแข่งขัน 1 : 177 ส่วนอันดับที่ 17 เป็นของ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เปิดรับ 3 คน สมัคร 521 คน อัตราการแข่งขัน 1 : 174

ทั้งนี้ “อัตราการแข่งขัน” คือตัวเลขที่แสดงให้เห็นว่าในจำนวนรับ 1 ที่นั่ง จะมีผู้ที่ยื่นสมัครในสาขาวิชาเดียวกันจำนวนกี่คน

อัตราการแข่งขันที่สูง ส่วนหนึ่งมาจากจำนวนรับที่น้อย เมื่อเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับจำนวนผู้สมัคร จึงมีตัวเลขออกมาตามตาราง

ที่มาของข้อมูล

https://www.mytcas.com/

 

Next Post

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี นำองค์ความรู้ทำผ้ามัดย้อม พัฒนาทักษะอาชีพครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง

Sat Jul 1 , 2023
อาจารย์สุระจิตร แก่นพิมพ์ สาขานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย แขนงออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ภาควิชา ศิลปะการออกแบบเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เป็นวิทยากร พัฒนาครูและนักเรียน […]