สวนสุนันทา จัด “จุดเทียนเล่นไฟ ในรั้ววัง” สืบสานลอยกระทงไทย สุดอบอุ่นประทับใจ

สวนสุนันทาจัดกิจกรรมสืบสานลอยกระทงไทย “จุดเทียนเล่นไฟ ในรั้ววัง” บรรยากาศสุดอบอุ่นและสนุกสนาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ภายใต้ชื่องาน “จุดเทียนเล่นไฟ ในรั้ววัง” เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามตามแบบวัฒนธรรมไทย ซึ่งในปีนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน


กิจกรรมประกอบด้วย การประกวดแข่งขันการประดิษฐ์กระทง ประกวดนางนพมาศ ร้านค้าจำหน่ายอาหาร เคื่องดื่มของนักศึกษา และการแสดงดนตรี จากนักศึกษา สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตลอดทั้งงาน ทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

ผลการประกวด ได้แก่
การประกวดกระทงประเภท ความคิดสร้างสรรค์
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม การเมืองการปกครอง วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม อรุณศิวิไลซ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
การประกวดกระทงประเภท สวยงาม
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมโชนแห่งธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม บ้านเพทายเรือนงาม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม kru สวนนัน

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 หมายเลข 7 นางสาวกัญญาวีร์ จุคำ สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หมายเลข 4 นางสาวกานต์วรี สังอินทร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หมายเลข 14 Mrs.Qian Li สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

.

Next Post

นักศึกษาต่างชาติ ม.รังสิต ลงมือประดิษฐ์และร่วมกิจกรรมวันประเพณีลอยกระทง

Wed Nov 29 , 2023
  นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต เรียนรู้วิธีการประดิษฐ์กระทง และร่วมกิจกรรมลอยกระทง นักศึกษาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาความรู้ทั่วไปของวิทยาลัยนานาชาติ     […]