สวนสุนันทา รับตรงครั้งใหญ่ รอบPortfolio เริ่ม 1 ต.ค.นี้ 4,314 ที่นั่ง

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1 Portfolio) รับตรง  ครั้งที่2
จำนวนรับนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนรับ (คน) 582
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนรับ (คน) 280
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวนรับ (คน) 456
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวนรับ (คน) 312
คณะวิทยาการจัดการ จำนวนรับ (คน) 544
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จำนวนรับ (คน) 152
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวนรับ (คน) 64
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์วิทยาเขตสมุทรสงคราม จำนวนรับ (คน) 176
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง วิทยาเขตนครปฐม จำนวนรับ (คน) 664
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตนครปฐม จำนวนรับ (คน) 236
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม จำนวนรับ (คน) 504
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตนครปฐม จำนวนรับ (คน) 320
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง จำนวนรับ (คน) 24
รวมจำนวนรับนักศึกษาทั้งสิ้น 4,314 คน
กำหนดการรับสมัคร
รอบ Portfolio ครั้งที่ 2 ปริญญาตรี ภาคปกติ
เปิดแล้วตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2566
สมัคร Online ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/isqy03
ปฎิทินการรับสมัคร และรายละเอียดการยื่น Portfolio (Online)
คู่มือขั้นตอนการรับสมัคร
*****************
ที่มา ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
IG : ssru_official
Line: @482vxgab
Twitter : ssru_official
E-mail : pr@ssru.ac.th

Next Post

น้อมจิตต์ เตรียมบุกงานการไฟฟ้า เปิดตัว เสื้อนักเรียน เบอร์ 5 เจ้าแรกในไทย - เล็งผลิตเพิ่ม 100,000 ตัวรับเปิดเทอม

Tue Sep 19 , 2023
  บริษัท น้อมจิตต์ แมนนูแฟกเจอร์ริ่ง จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ชุดนักเรียนตราน้อมจิตต์ เตรียมนำสินค้าชุดนักเรียนน้อมจิตต์ ที่ได้รับมาตรฐานเบอร์ 5 […]