สวนสุนันทา จับมือ มาทวี พัฒนาสมุนไพร กัญชงและกัญชา เพื่อการแพทย์และพืชเศรษฐกิจ

วันนี้ (5 ตุลาคม 2564) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมลงนามกับคุณลัดดาวัลย์ มาทวี ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท มาทวีฟาร์เมอร์ จำกัด ในข้อตกลงความเข้าใจ (MOU.) โครงการวิจัยและพัฒนาสมุนไพร กัญชง และกัญชาเพื่อการแพทย์และพืชเศรษฐกิจ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์กัญชงและกัญชาให้แก่บริษัท มาทวีฟาร์เมอร์ จำกัด พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำในการปลูก สกัด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา และเวชสำอางส่วนบริษัทจะให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและร่วมพัฒนาสมุนไพร กัญชง กัญชา ไปด้วยกันทั้งต้นนำ กลางน้ำ และปลายน้ำ
“มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทายินดีสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน องค์กรของรัฐ และองค์กรของภาคเอกชนที่ต้องการจะมาร่วมกันพัฒนาสมุนไพรไทย กัญชง และกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ขอให้มีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงที่จะมาช่วยกันดำเนินการในเรื่องนี้ เมื่อลงนามความเข้าใจหรือความร่วมมือกันแล้ว ก็ขอให้เร่งดำเนินการไปด้วยกัน โอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มและองค์ความรู้ทางการแพทย์จากสมุนไพรไทย กัญชง และกัญชามาถึงแล้ว อย่าปล่อยผ่านให้เสียเวลา ต้องช่วยกันพัฒนาภูมิปัญญาในเรื่องสมุนไพร กัญชง กัญชา และสร้างรายได้ให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ”รองศาสตราจารย์ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวย้ำภายหลังการลงนาม

Next Post

เลขาฯรมว.อว.มอบรางวัลเจ้าของผลงาน"นางพญาเขี้ยวมัจฉา " ชนะเลิศออกแแบบ RoV Design Contest 2021

Wed Oct 6 , 2021
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  และ Garena RoV Thailand มอบรางวัล โครงการประกวดการออกแแบบ […]