สวนสุนันทาผนึกกระทรวง อว. Live สด ชวนคิด “ชฎาไทยไปอินเตอร์” ฤารากเหง้าแห่งภูมิปัญญาไทย จะพาประเทศพ้นวิกฤต

วันที่ 2 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับวิทยสถานด้าน สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จัดกิจกรรมถ่ายทอดสด mini talk mini trend ผ่านเพจ facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในหัวข้อเรื่อง “ชฎา pop cool Ture”

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมและร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยการเสวนาในครั้งนี้

โดยการเสวนามีประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น จากนั้นที่ฉันได้รู้จัก “ชฎา” โดย นักประวัติศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึง ประเด็นเรื่องราว “ในวันนี้ที่ ฎ ชฎาพาไทยไปอินเตอร์ : ถอดบทเรียนวัยรุ่นไทยใส่ชฎา” โดย นักนิเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญภัส อู่ตะเภา รักษาการคณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวิทยากรให้ข้อมูลความรู้ในประเด็นการเสวนาครั้งนี้ ณ อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามชม mini talk mini trend “ชฎา pop cool Ture” ย้อนหลังได้ได้ที่ เพจ facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หรือที่ https://fb.watch/8nIU-elfG-/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร.021601023

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มทร.ธัญบุรี เปิดให้ 60 ทุน เรียนฟรีมีเงินเดือน จบบรรจุงาน

Sat Oct 2 , 2021
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์มเมอร์ จํากัด (มหาชน)รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อทุน ป.ตรี […]

YouTube