รอบสุดท้าย!วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ สวนสุนันทา เปิดรับเพิ่มเติม หลักสูตรไทย/นานาชาติ ถึง 31ก.ค.นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4 (เพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักสูตรสาขาที่เปิดรับของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
(Bachelor of Business Administration)
B.B.A. Digital International Business บธ.บ. สาขาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ
– Major : International Business วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ
– Major : Digital Business Management วิชาเอกการจัดการธุรกิจดิจิทัล

หลักสูตรปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts)
B.A. Airline Business ศศ.บ. สาขาธุรกิจการบิน
B.A. Hotel Management ศศ.บ. การจัดการโรงแรม
– Major : Hotel Innovation วิชาเอกนวัตกรรมการโรงแรม
– Major : Restaurant and Catering วิชาเอกธุรกิจภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
B.A. Tourism Management ศศ.บ. สาขาการจัดการท่องเที่ยว

หลักสูตรปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education)
B.Ed. Mathematics ค.บ. คณิตศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา )

หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts)
สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
B.A. Tourism and Hospitality Industry Management
สาขาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
B.A. Hotel and Lodging Business Management
***หลักสูตรภาษาไทยสามารถเลือกห้องเรียนได้ 2 ห้องเรียน
1. ห้องเรียนกรุงเทพ
2. ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท
สาขาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ M.A. Tourism and Hospitality Management
– สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
– สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรมและที่พัก
– สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน

สามารถสมัครเข้าศึกษาได้ทุกวัน ผ่าน https://1th.me/Ihpfb เมื่อดำเนินการสมัครตามลิงก์เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ สอบถามเพิ่มเติมฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้ที่ 034-964-956 ต่อ 103 หรือ 065-576-0099 (พี่หนึ่ง)
ID Line @chmssru ติดตามข่าวสาร Facebook วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา http://chm.ssru.ac.th/
www.ssru.ac.th


เว็บไซต์ : สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
http://www.president.ssru.ac.th/home

Next Post

 รุ่น2จองคิว!หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ฯ (ระบบการศึกษาทางไกล) รุ่นที่ 1 เริ่มเรียนอย่างเป็นทางการ เตรียมรับรุ่น 2 จำนวนจำกัด

Sun Jul 18 , 2021
  หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ฯ (ระบบการศึกษาทางไกล) รุ่นที่ 1 เริ่มเรียนอย่างเป็นทางการ   สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รุ่นที่ […]