สาขาที่โลกต้องการ! เทคโนโลยีพลังงาน สวนสุนันทา #รับตรงอิสระ เริ่ม 1 มิ.ย.นี้

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
รอบที่ 4 รับตรงอิสระ
เริ่มเปิดรับสมัครวันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2564
สมัครผ่านเว็บไซต์ทาง http://admission.ssru.ac.th/
เข้ากลุ่มคุยกับแอดมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คุยกับแอดมินสวนสุนันทา : โทร/ID Line: 08-9008-8772
ฝ่ายรับสมัคร 021601380
และ Line: https://line.me/R/ti/g/Gc9AOINLIR
หรือ Scan QR Code ในรูป

https://www.facebook.com/EET.SSRU
http://www.iet.fit.ssru.ac.th/home
http://fit.ssru.ac.th
http://www.ssru.ac.th

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน รหัสแขนงวิชา 2531

หลักสูตรเด่นเน้นทักษะรอบด้าน

ผู้เข้าศึกษาจะได้เรียนทักษะด้านงานเขียนแบบและออกแบบระบบพลังงาน การใช้เครื่องมือวัดทางด้านไฟฟ้าและพลังงาน และการปฏิบัติงานติดตั้งระบบไฟฟ้าและเทคโนโลยีพลังงาน สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ และติดตั้งระบบเทคโนโลยีพลังงานทดแทน โครงงานหรือสิ่งประดิษฐ์เพื่อใช้แก้ปัญหาเฉพาะอย่าง และทักษะในการปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร/โรงงาน ให้ความสำคัญกับความรู้ความสามารถด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร/โรงงานอุตสาหกรรม ตามหลักเกณฑ์ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของกระทรวงพลังงาน (พพ.) และด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ได้แก่ เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ ติดตั้งและประยุกต์ใช้ระบบโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้า สูบน้ำ ผลิตน้ำร้อน และการอบแห้ง เทคโนโลยีกังหันลม (กังหันลมผลิตไฟฟ้าและสูบน้ำ) และเทคโนโลยีชีวมวล (Bioenergy Biogas Biofuel)

เส้นทางอาชีพสดใส

สามารถประกอบอาชีพในสายงาน ได้แก่ นักวิชาการหรือนักวิจัยทางด้านเทคโนโลยีพลังงาน / นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้านเทคโนโลยีพลังงาน / ผู้แทนฝ่ายขาย วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า หรือ เทคโนโลยีพลังงาน / การประกอบธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า หรือพลังงาน / รับราชการในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการใช้พลังงาน และตำแหน่งงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพลังงาน

………………………………..

ติดต่องานประชาสัมพันธ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
website : https://fit.ssru.ac.th/
twitter : https://twitter.com/fit_ssru
instagram : FIT SSRU
—————

#fitssru #ssru #dek64 #TCAS64 #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #เทคโนโลยีไฟฟ้าสวนสุนันทา

Next Post

#รับตรงอิสระ! มทร.ธัญบุรี เปิดรับรอบ 4 เรียนต่อปริญญาตรีใน 9 คณะ 1 วิทยาลัย เริ่ม 2 มิ.ย.นี้

Mon May 24 , 2021
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา TCAS รอบ 4 (Direct Admission) ประจำปีการศึกษา 2564 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ […]