นักเรียนสาธิตสวนสุนันทาคว้าทุน ก.พ. เรียนฟรีปริญญาตรี-ดอกเตอร์ ที่สหราชอาณาจักร

นางสาวสุวิชญา สิงห์แก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สอบชิงทุนการศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้ศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชา Design for Manufacturing (การออกแบบเพื่อการผลิต) ณ สหราชอาณาจักร ซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นความต้องการของภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

อาจารย์พชร วังมี ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา เปิดเผยว่า “นางสาวสุวิชญา มีความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นอย่างมาก และมีการเตรียมตัวเป็นอย่างดีตั้งแต่ศึกษาหาข้อมูลในการเข้ารับการสอบชิงทุนการศึกษาบวกกับโรงเรียนสาธิตฯ โดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและวางนโยบายในการสนับสนุนเรื่องนี้อยู่ตลอด ในการนำข้อมูลประกาศรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของรัฐบาลแจ้งข่าวสารต่อนักเรียนที่สนใจ”

“ซึ่งปรากฏว่า นางสาวสุวิชญา สามารถสอบผ่านในรอบข้อเขียนวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสอบผ่านในรอบสัมภาษณ์ และได้มีโอกาสเลือกประเทศที่จะเดินทางไปศึกษาต่อได้ด้วยตนเอง คือ สหราชอาณาจักรอังกฤษ ประกอบกับ นางสาวสุวิชญา มีคะแนนสอบวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ และคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS ที่สูงมากจึงสามารถผ่านเข้าไปศึกษาต่อได้ที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรซึ่งในเดือนกรกฎาคม 2564 นี้ นางสาวสุวิชญา จะเดินทางเพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชา Design for Manufacturing (การออกแบบเพื่อการผลิต) ณ สหราชอาณาจักร” อ.พชร กล่าว

อ.พชร กล่าวอีกว่า “สุวิชญา เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดี เป็นเด็กขยัน มีความตั้งใจเรียน มีความเป็นผู้นำ ความประพฤติเรียบร้อย เป็นนักกิจกรรม มีมนุษยสัมพันธ์ดีต่อเพื่อน ๆ มีจิตอาสาช่วยเหลืองานอาจารย์และเพื่อน ๆ ได้เป็นอย่างดี เป็นที่รักของอาจารย์และเพื่อน ๆ อย่างมาก”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุวิชญา สิงห์แก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในโอกาสที่สามารถสอบชิงทุนการศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้ศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชา Design for Manufacturing (การออกแบบเพื่อการผลิต) ณ สหราชอาณาจักร มา ณ โอกาสนี้

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : ข่าว

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

รับเทียบโอนจบป.ตรีและจบม.ปลาย #รับตรงรอบ3 หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จำนวนจำกัดถึง 15 มิ.ย.นี้เท่านั้น

Mon May 24 , 2021
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 ( รับตรงรอบที่ 3)  1. คุณสมบัติทั่วไปของหลักสูตร 1.1 […]

YouTube