สวนสุนันทาสักการะพระรูปหล่อจำลองสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ ก่อนอัญเชิญประดิษฐานวิทยาเขตนครปฐม

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 10.15 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีถวายสักการะ และสรงน้ำพระรูปหล่อจำลองสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ที่ได้จัดสร้างจำลองขึ้นจากพระรูปเดิม เพื่อนำไปประดิษฐานเป็นมิ่งขวัญที่เคารพสักการะ ณ วิทยาเขตนครปฐม โดยมีคณะผู้บริหารประกอบด้วย รักษาราชการรองอธิการบดี ผู้อำนวยการ หัวหน้าหน่วยงาน อาจารย์และบุคลากรร่วมพิธี
พระรูปองค์นี้ จัดสร้างขึ้นโดยยึดต้นแบบจากพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ที่สวนสุนันทาได้จัดสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2515 เพื่อเป็นที่สักการะของชาวสวนสุนันทาทั้งมวล และเมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดตั้งวิทยาเขตนครปฐมขึ้นเป็นปึกแผ่น จึงมีแนวคิดในการจัดสร้างจำลองพระรูปดังกล่าว เพื่อประดิษฐานเป็นมิ่งขวัญ เป็นที่เคารพสักการะสำหรับชาววิทยาเขตนครปฐมเช่นเดียวกัน และในอนาคตมหาวิทยาลัยจะได้จัดสร้างพระรูปเพิ่มเติมเพื่อประดิษฐานเป็นมิ่งขวัญให้ครบถ้วนทุกวิทยาเขตและศูนย์การศึกษาต่อไป
สำหรับในวันพรุ่งนี้ (3 ธันวาคม 2563) เวลา 09.00 – 12.30 น. จะมีพิธีบวงสรวงเพื่ออัญเชิญพระรูปขึ้นประดิษฐานและวางพานพุ่มถวายสักการะพร้อมทั้งพิธีบำเพ็ญกุศลถวาย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว / ภาพ
www.ssru.ac.th
Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

สวนสุนันทาวิทยาเขตนครปฐม จัดพิธีสมโภชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

Thu Dec 3 , 2020
วันที่ 3 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีบวงสรวงถวายสักการะ และบำเพ็ญกุศลถวาย […]

YouTube