สวนสุนันทา เปิดหลักสูตร ‘SERVICE จริตบริการ’ มุ่งสร้างเสน่ห์พร้อมก้าวสู่การบริการที่เป็นเลิศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม จัดโครงการอบรมหลักสูตร SERVICE จริตบริการ (SERVICE MIND) รุ่นที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2563 และรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 1-204 อาคารโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม จ.นครปฐม มีผู้สนใจจากหน่วยงานให้บริการในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมอบรมทั้งสองรุ่นเป็นจำนวนมาก โดยมี นางสาวณภัค ธีร์โภคธนากุล ผู้เชี่ยวชาญด้านงาน Communication & Personality, PR (Public relation), CS (Customer Service) และ HR (Human Resource) จากหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้
หลักสูตรการอบรมดังกล่าว เป็นการให้ความรู้ในการสร้างความประทับใจเเรกพบ การให้บริการด้วยทัศนคติเชิงบวก การสร้างบุคลิกภาพภายนอกให้มีเสน่ห์ ทั้งยังมีการทำกิจกรรมร่วมกันด้วยแนวคิด “เพราะคนแต่ละคนไม่มีใครที่เหมือนกัน การเข้าใจ ให้เกียรติ และยอมรับซึ่งกันและกันถือเป็นสิ่งสำคัญ”
บรรยากาศการอบรมทั้งสองรุ่นเป็นไปอย่างสนุกสนานเต็มไปด้วยความรู้ ประสบการณ์ตรงที่ได้จากทั้งวิทยากรและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของผู้เข้ารับการอบรม ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรในการอบรมครั้งนี้ด้วย
สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้ารับการอบรมในรุ่นที่ 3 สามารถสมัครและติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม จ.นครปฐม โทรศัพท์ : 086-9361709
twitter : ssrunkpt
youtube : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม
facebook : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม
โทรศัพท์ : 034-964927
สมัครเรียน : http://admission.ssru.ac.th
twitter : ssrunkpt
youtube : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม
facebook : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม
โทรศัพท์ : 034-964927
Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

รมว.อว.ตรวจเยี่ยมสวนสุนันทา มอบภารกิจห้าประการผลักดันสู่ความสำเร็จ

Mon Nov 16 , 2020
  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา […]

YouTube