แถลง “นำ้ดื่ม THC 0.02” อยู่ในระหว่างการวิจัย ส่วนน้ำดื่มตรา THC 0.02 เป็นของเอกชน ไม่เกี่ยวข้องกับ มรภ.สวนสุนันทา

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รักษาราชการคณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวเกี่ยวกับน้ำดื่มตรา THC 0.02 ผลิตโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานั้นไม่เป็นความจริง บริษัทเอกชนเป็นผู้ผลิตไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดใดกับวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
“ในส่วนของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำลังดำเนินการปลูก สกัด วิจัย และทดลองสารที่มีคุณค่าและมีประโยชน์จากกัญชา อาทิ CBD THC เพื่อมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และสุขภาพ โดยจะทำการวิจัยเพื่อมาทำเป็นยารักษาโรค เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ หรือเวชสำอาง น้ำดื่มที่มีส่วนผสม CBD หรือ THC ในปริมาณที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและเป็นไปตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ขณะนี้กำลังดำเนินการวิจัยอยู่อย่างจริงจัง แต่ยังมิได้จำหน่าย มีผู้ประกอบการและภาคเอกชนหลายรายติดต่อเข้ามา ขอให้สนับสนุนทุนวิจัยแก่มหาวิทยาลัยก่อน เพื่อจะได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพน่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์แก่ประชาชน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน” รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ แถลงสรุป
Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

อดีตรมว.พาณิชย์เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สวนสุนันทา

Fri Nov 13 , 2020
13 พฤศจิกายน 2563 น.ส.พรทิวา ศักดิ์ศิริเวทย์กุล (นาคาศัย) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะ ได้กราบสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ […]

YouTube