‘สวนสุนันทา’ คึกคัก ปฐมนิเทศน้องใหม่ 2567 ‘อธิการบดี’ นำทัพต้อนรับอบอุ่น

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ชั้น 4 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และบรรยายพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ในหัวข้อ The Unity of Digital University

กิจกรรมปฐมนิเทศนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เข้ามาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ได้เข้าใจในระบบการจัดการเรียนการสอน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ กฎระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาใหม่ และสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา รุ่นพี่และรุ่นน้องได้รู้จักกันมากขึ้น ปิดท้ายด้วยการแสดงดนตรีจากนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่มาช่วยสร้างสีสันภายในงาน ทำให้กิจกรรมเป็นไปอย่างคึกคัก มีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 2 พันคน

.

.

Next Post

'HIDA' หลักสูตรนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล รุ่นที่ 4 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

Wed Jul 3 , 2024
  หลักสูตร HIDA รุ่นที่ 4 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ✅ ส่งเสริมสุขภาพ เรียนรู้ศาสตร์การแพทย์ แผนปัจจุบัน […]