ศาสตร์แห่งยุคดิจิทัลที่แม่นยำที่สุด!สวนสุนันทาเปิดรับอบรมหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล (HIDA) รุ่นที่ 2 แล้ววันนี้!

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล HIDA (Health Innovation Digital Age) รุ่น 2

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล (HIDA 2)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง และผู้นำยุคดิจิทัล
เรียนรู้ 5 ศาสตร์สุขภาพ
สร้างผู้นำปัญญา
พัฒนาสังคม

เปิดรับสมัคร 15 มีนาคม -30 เมษายน 2565

ระยะเวลาการอบรม 9 เดือน
ทุกวันอังคาร 11.00-18.00 น.
พฤษภาคม 2565- มกราคม 2566 ณ โรงแรม Chatrium Riverside Bangkok

ค่าธรรมเนียมการอบรม
ท่านละ 168,000 บาท

สมัครและสอบถาม
รายละเอียดได้ที่
(@) Line ID: hida2564

(telephone) 083-015-3333

สุขภาพดี เริ่มต้นที่..HIDA

“HIDA Health Innovation Digital Age” คือหลักสูตรอะไร?

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างผู้นำในระดับยุทธศาสตร์สุขภาพในมิติที่กว้างกว่าการให้บริการทางการแพทย์เป็นครั้งแรกของโลกที่นำศาสตร์การแพทย์สาขาต่างๆ 5 สาขา มาประยุกต์ไว้ด้วยกันคือ
1.การแพทย์แผนปัจจุบัน
2.การแพทย์แผนไทย
3. การแพทย์แผนจีน
4. ดุลยภาพบำบัด
5. การแพทย์ตามแนวธรรมชาติบำบัด หรือ Homeopathy เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ทั้งมิติด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

ศาสตร์แห่งยุคดิจิทัลที่แม่นยำที่สุด

ตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน ไม่ว่าศาสตร์การแพทย์ชนิดไหนก็ตาม จะยึดถือ โรค เป็นศูนย์กลาง คือ คนที่เจ็บป่วยด้วยโรคเดียวกันไม่ว่าเป็นใคร หญิงหรือชาย เด็กหรือผู้ใหญ่ คนไทยหรือคนยุโรปจะรักษาด้วยวิธีเดียวกันหรือยาชนิดเดียวกันต่างกันที่ขนาดของยาเท่านั้น จึงอาจเกิดผลการรักษาที่ดีที่สุดคือ รักษาหายและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา ไปถึงผลการรักษาที่แย่ที่สุดคือ รักษาไม่หาย และเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาโรค

ทั้งนี้เนื่องจากคนแต่ละคนไม่เหมือนกันทั้งสิ้น ยิ่งคนละเผ่าพันธุ์ยิ่งแตกต่างกันมากขึ้น ไม่สามารถตัดเสื้อแบบ fit for all ได้ต้องหาตัวชี้วัดมาบอกให้เรารู้ว่า แต่ละคนถ้าเจ็บป่วยจะตอบสนองต่อการรักษาแบบไหนดีที่สุด เป็นการเหมือนกับวัดตัวตัดเสื้อที่จะได้เสื้อที่พอดีตัวที่สุด จึงเกิดศาสตร์การแพทย์แบบใหม่ในยุคดิจิทัลนี้ เรียกว่า precision medicine หรือมีคนแปลว่า เวชศาสตร์มุ่งเป้า หรือ เวชศาสตร์แม่นยำ

จากความเจริญของวิชา Molecular Biology ทำให้เรารู้เรื่อง gene หรือสารพันธุกรรมดีขึ้น ค้นพบว่า คนเรามี gene ในร่างกายถึง สามพันล้าน gene และทุกๆคนในโลกนี้มี gene เหมือนกันถึง 99.9% มีเพียงแค่ 0.1% เท่านั้นที่แตกต่างกัน แต่ถ้าคิดเป็นตัวเลขที่แตกต่างกันมีถึง 3 ล้าน gene ที่แตกต่างกัน

ดังนั้นเราสามารถหาเอกลักษณ์ของแต่ละคน หรือความแตกต่างของแต่ละคนจาการตรวจ gene เพื่อหาข้อมูลขนาดใหญ่มาวิเคราะห์ดูว่า ถ้าเป็น gene ลักษณะแบบนี้ จะตอบสนองการรักษาโรคชนิดนั้นด้วยวิธีใดหรือยาตัวไหนดีที่สุด เป็นการรักษาแบบใช้ ผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง

หลักสูตรนวัตกรรมการจัดการสุขภาพในยุคดิจิทัล จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับศาสตร์การแพทย์ 5 สาขาที่ใช้มากในประเทศไทย ได้แก่ การแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนจีน การแพทย์แบบหลักดุลยภาพบำบัด การแพทย์แบบธรรมชาติหรือHomeopathy พร้อมภาคปฎิบัติ มานำเสนอเพื่อให้ผู้เข้าเรียนมีโอกาสเลือกศาสตร์ที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด มาใช้ในการป้องกันโรคแต่ละโรค และเลือกนำมาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพกับตนเอง สมาชิกครอบครัว คนใกล้ชิด หรือทำเป็นธุรกิจด้านส่งเสริมสุขภาพ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลายๆแห่ง

Next Post

'เบิร์ด-ธงไชย' โพสต์ปลื้ม มทร.ธัญบุรีมอบเกียรติที่ยิ่งใหญ่ จะได้เป็นดอกเตอร์แล้ว

Fri Mar 18 , 2022
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 นายธงไชย แมคอินไตย์ เข้าร่วมซ้อมใหญ่ พร้อมร่วมอวยพร ให้กับบัณฑิต มทร.ธัญบุรี […]