ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต เจ้าภาพจัดการประชุมสมาชิกขององค์กร AUF ในประเทศไทย

 

            วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดการประชุมสมาชิกองค์กร AUF ในประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Laurent Sermet ผู้อำนวยการองค์กร AUF ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พร้อมด้วย Mme Marieke Charlet หัวหน้าองค์กร AUF ประจำประเทศลาว เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือระหว่างสมาชิกในองค์กร 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อหารือความร่วมมือในการขับเคลื่อนและผลักดันการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย และระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ทั้งการเรียนรู้ การทำกิจกรรม งานวิจัย เพื่อการพัฒนานักศึกษา และสร้างนวัตกรรมด้านการศึกษา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยศิลปศาสตร์ อาคาร Student Center (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยรังสิต

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

ม.รังสิต เปิดโอกาสให้เป็นแพทย์แผนไทยได้ ไม่จำกัดอายุและการศึกษา เรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ 3 ปี / อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

Mon Jul 17 , 2023
  วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ถูกก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2545  โดยเป็นวิสัยทัศน์ของ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยรังสิต ปัจจุบันได้รับการสานต่อมาถึง […]