ร.ร. บุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง คว้าแชมป์นักออกแบบอนาคต แข่งขันวิชาการปี 66 ม.รังสิต

 

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยรังสิตจัดการแข่งขันวิชาการภายใต้ชื่องาน “รังสิตวิชาการ ‘66” โดยมีการประกวดนำเสนอแนวคิดแก้ปัญหาแบบองค์รวม (Holistic Solution) ครอบคลุมสี่เสาหลักของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน (4 Pillars) ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ ซึ่งมีโรงเรียนมัธยมศึกษากว่า 40 โรงเรียนทั่วประเทศเข้าแข่งขันนำเสนอมุมมอง วิธีคิด แนวทางการ แก้ปัญหาสังคม สำหรับผลการแข่งขันภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ เป็นประธานและมอบรางวัล ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีโรงเรียนมัธยมศึกษาเข้ารับรางวัล ดังนี้

รางวัลแกรนด์แชมปเปี้ยน พร้อมทุนการศึกษา 30,000 บาท ได้แก่ ทีมเด่นดาว จากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

รางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท ได้แก่ ทีมลูกศิษย์จารย์เฟิร์ส จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์, ทีม PANTWINCHER จากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม, ทีมพ่อหรั่งสั่งลุย จากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม, ทีมเด่นดาวจากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย, ทีมโชคดี จากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม, ทีม P(x) จากโรงเรียนเตรียมอุมศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท ได้แก่ ทีม Dek-Thum จากโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ, ทีม Invincible จากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม, ทีมโอ๋ ๆ ไม่ร้องน้าาา จากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม, ทีมCharlie’s Angels จากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม, ทีม Homydoct จากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์, ทีม Team Scent จาก Keerapat International School

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 พร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท ได้แก่ ทีมเทพศิรินทร์มารันวงการ จากโรงเรียนเทพศิรินทร์, ทีมตู้เย็นไรเด้อด้วยเทอร์โมอิเล็กทริคด้วยท่อไอเสียรถ จากโรงเรียนเทพศิรินทร์, ทีม SME จากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียคอนเเวนต์, ทีม Rice Straw Stump Cutter จากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม, ทีม Syntax Waiyakorn จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี, ทีม NTT จาก Newton Sixth Form School

รางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา 1,500 บาท ได้แก่ ทีม Conquer Asthma จากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม, ทีม Spercolate จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒, ทีม Make Strides จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ทีม Fufu-Fusefo จากโรงเรียนสตรีอ่างทอง, ทีม Comsci za จากสตรีอ่างทอง ทีม Save Sea Save We จากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม, ทีม YOLO จากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม, ทีม Volleyball Blocking Arm จากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม, ทีม NTNBN จากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม, ทีม 1นอ 2 ตอ จากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม, ทีม NRW นักปั่นมืออาชีพ จากโรงเรียนนครระยองวิทยาคม

 

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

ชวนไปงาน“ไทยโคเซ็น แฟร์ 2023” มิติใหม่การศึกษาเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม

Mon Nov 20 , 2023
  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ และ สถาบันไทยโคเซ็นทั้งสองแห่ง ได้แก่ […]