มทร.ธัญบุรี รับสมัครเข้าศึกษา “โครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต ธนาคารหน่วยกิต ระดับปริญญาตรี” ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

มทร.ธัญบุรี กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป โดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เพื่อเข้าศึกษา โดยสามารถเรียน อบรม และเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต ธนาคารหน่วยกิต หลักสูตรปริญญาตรี

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า ขณะนี้ มทร.ธัญบุรี กำลังเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเข้าศึกษาโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ หรือที่เรียกว่า ธนาคารหน่วยกิต หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยเปิดรับในหลักสูตรปริญญาตรี ทั้งหมด 35 หลักสูตร ซึ่งสามารถเรียน อบรม และเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์ เพื่อ Up Skill, Re Skill และ New Skill โดยได้รับประกาศนียบัตร และเมื่อสะสมหน่วยกิตและเรียนจนครบหน่วยกิตตามที่หลักสูตรกำหนดไว้สามารถรับปริญญาตรีได้

ทั้งนี้ โครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เปิดรับบุคคลทั่วไป บุคคลภายนอก บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือศิษย์เก่า มทร.ธัญบุรี ทั้งที่กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา กศน. ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรีหรือสูงกว่า รวมทั้งผู้ที่มีวุฒิต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาหรือไม่มีวุฒิการศึกษา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านเว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th/CreditBank ตั้งแต่บัดนี้ – ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2565 หรือสอบถามโทร. 02 549-3513

Next Post

ม.หอการค้าไทย เปิดตัว เชฟเอียน นั่งที่ปรึกษาสาขาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร

Wed Aug 10 , 2022
ม.หอการค้าไทย เปิดตัว เชฟเอียน นั่งตำแหน่งที่ปรึกษาสาขาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร สานฝันนักศึกษาสู่การเป็นเชฟมืออาชีพ ระดับอินเตอร์  อาจารย์ ดร.รัชดา ธูปทอง หัวหน้าสาขาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร  […]