สาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ปั้นโครงงานนักเรียน ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เสริมศักยภาพสร้างสรรค์นวัตกรรม

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ส่งโครงงานนักเรียนเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 รวม 6 บทความ

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า จากที่ มทร.ธัญบุรี ได้ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีกทั้ง 8 แห่ง กำหนดจัด “โครงการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12” ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ทางโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ได้เขียนบทความวิจัยและส่งในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 จำนวนทั้งสิ้น 6 บทความ โดยเป็นผลงานของครูและนักเรียน ชั้น ป.6 จำนวน 2 บทความ และผลงานของครูและนักเรียน ชั้น ม.3 จำนวน 4 บทความ ประกอบด้วย (1) การพัฒนาระบบเก็บข้อมูลของนักเรียนสำหรับถังขยะอัจฉริยะ (2) การทดแทนแป้งมันสําปะหลังด้วยแป้งกล้วยในเม็ดไข่มุก (3) เครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดแบบพกพา (4) ถ่านกัมมันต์จากผลไม้ (5) การส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ ผ่านเทคโนโลยีและสื่อสมัยใหม่ และ (6) กล่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวีที่มีการแจ้งเตือนอัตโนมัติและต้นทุนต่ำ


นายนิติ ยังกล่าวอีกด้วยว่า ถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่สำคัญของโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม ในการยกระดับขีดความสามารถของนักเรียน โดยบูรณาการการเรียนการสอนและนวัตกรรม เพื่อให้นักเรียนได้นำเสนอโครงการที่น่าสนใจในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ที่จะแสดงศักยภาพของนักเรียนในด้านการประดิษฐ์คิดค้น การพัฒนา และการเผยแพร่ ตามลักษณะของความเป็นนวัตกรรม โดยผู้สนใจสามารถร่วมส่งกำลังใจให้กับนักเรียน และติดตามผลงานเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ www.rmutcon.org และ www.ids.rmutt.ac.th

.

Next Post

มทร.ธัญบุรี จับมือ – ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สร้างนวัตกรรมตรวจสอบสาธารณูปโภคใต้ดินกึ่งอัตโนมัติ

Thu May 12 , 2022
มทร.ธัญบุรี จับมือ – ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สร้างนวัตกรรมตรวจสอบสาธารณูปโภคใต้ดินกึ่งอัตโนมัติ ชี้ “ปลอดภัย ประหยัดแรงงานคนและเวลา” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี […]