เปิดกำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.graduation.rmutt.ac.th/content/12571

การจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง

วันจันทร์ ที่ 7 มีนาคม 2565 รวมบัณฑิต 5,456 ราย
รอบเช้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
รอบบ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-คณะเทคโนโลยีการเกษตร
-คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
-คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันอังคาร ที่ 8 มีนาคม 2565 รวมบัณฑิต 5,348 ราย
รอบเช้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รอบบ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
-วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
-คณะศิลปกรรมศาสตร์
-คณะบริหารธุรกิจ

วันพุธ ที่ 9 มีนาคม 2565 รวมบัณฑิต 5,216 ราย
รอบเช้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รอบบ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
-คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
-คณะศิลปศาสตร์
-คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

วันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2565 รวมบัณฑิต 5,283 ราย
รอบเช้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
รอบบ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

สรุปรวมจำนวนบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   6,291  ราย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  2,355  ราย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  2,741  ราย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  3,345 ราย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  2,928 ราย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  3,643 ราย

รวมทั้งสิ้น  21,303  ราย

 

Next Post

นางฟ้าฮอกกี้น้ำแข็ง นศ.ทุน ม.กรุงเทพธนบุรี ปลื้มโครงการ “พาน้องกลับบ้าน”

Tue Jan 18 , 2022
นางฟ้าฮอกกี้น้ำแข็ง นศ.ทุน ม.กรุงเทพธนบุรี ปลื้มโครงการ “พาน้องกลับบ้าน”   วิลาสินี  รัตนนัย (น้องน้ำตาล) “นางฟ้าฮอกกี้น้ำแข็ง” […]