กองพัฒนาเกษตรฯร่วมมทร.ธัญบุรี พัฒนา Smart IAID Platform ช่วยผู้ประกอบการด้านการเกษตรและการแปรรูปแก้ทุกปัญหา

Smart IAID Platform (Application, Website, FB Fanpage)
หากคุณดำเนินธุรกิจด้านการเกษตรและการแปรรูป และประสบปัญหาเหล่านี้อยู่
– ผลผลิตที่ได้มีปริมาณและคุณภาพต่ำ
– ขาดแคลนแรงงาน และดำเนินการผลิตโดยพึงพาธรรมชาติเป็นหลัก
– มีไอเดียธุรกิจดี แต่ไม่มีโรงงาน/เครื่องจักรแปรรูปของตนเอง
– ขาดประสบการณ์ด้านกระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
– รู้สึกยากในการหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์และได้มาตรฐานภายใต้ Brand ของคุณ
– ต้นทุนการผลิตสูง
กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้พัฒนา Smart IAID Platform ผู้ช่วยให้สามารถจัดการปัญหาข้างต้นได้ง่ายขึ้น
🌐 Platform ที่รวบรวมข้อมูลผู้ให้บริการเครื่องจักรและเทคโนโลยีการเกษตรและการแปรรูป บริการผลิตสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม (อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ฯลฯ) และบริการสนับสนุนอื่น ๆ
📱 หากคุณเป็นผู้หนึ่งที่สนใจว่า เทคโนโลยีจะช่วยให้งานของคุณ รวดเร็ว และ คุ้มค่า ระดับไหน –> ทดลองใช้ Smart IAID Platform ได้แล้ววันนี้
สามารถ Download เว็บไซต์และแอปพลิเคชันทั้งในระบบ iOS และ Android ตามรายละเอียดที่ https://iaid.in.th/

Next Post

“เครื่องแบ่งบรรจุวัคซีนอัตโนมัติ”นวัตกรรมจากวิศวฯ จุฬาฯ เพิ่มจำนวนผู้รับวัคซีนได้ 20 % ลดภาระงานบุคลากรการแพทย์

Mon Aug 9 , 2021
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ พัฒนาเครื่องแบ่งและบรรจุวัคซีนอัตโนมัติ (Automated Vaccine)      ดูดและบรรจุวัคซีนแอสตราเซเนกาลงเข็มฉีดยาได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว ปลอดภัย […]