9 ราชมงคลพร้อมคืนค่าเทอมนักศึกษาสนองนโยบาย อว.

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เปิดเผยถึงมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษา ว่า ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง เห็นชอบตรงกันที่จะดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่ง 9 มทร. จะไปบริหารการจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ให้เป็นไปตามนโยบายของ อว. โดยการปรับลดค่าเทอม 50% ตามประกาศในครั้งนี้ จะมีการแบ่งสัดส่วนจากเงินสนับสนุนของ อว. 30% และอีก 20% เป็นส่วนของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ที่ผ่านมา มทร. หลายแห่งได้มีการลดค่าเล่าเรียนไปแล้ว 10% ดังนั้นจึงเหลืออีกเพียง 10% ที่ต้องดำเนินการเพิ่ม

“ในส่วนของ มทร.ธัญบุรีนั้น ได้มีการปรับลดค่าเล่าเรียน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2ขึ้นไปแล้ว 10% ตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่ 1 จึงเหลือที่ต้องคืนอีก 10% โดยจะใช้งบประมาณในส่วนนี้ประมาณ 43 ล้านบาท ส่วนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้ามาเรียนใหม่นั้นยังไม่มีการลดค่าเล่าเรียนให้แต่อย่างใด เนื่องจากมีการรับนักศึกษาโควตาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา และสถานการณ์โควิด-19 ในขณะนั้นมีการประเมินเบื้องต้นว่าจะสามารถจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยได้ จึงมีการเก็บค่าเล่าเรียนแบบเต็มจำนวน และจากประกาศในครั้งนี้จะมีการคืนเงินตามหลักเกณฑ์เช่นกัน ซึ่งการคืนค่าเล่าเรียนทั้งหมด มหาวิทยาลัยจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุดเมื่อได้รับงบประมาณจัดสรรจาก อว.มา” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

งานเดลิเวอรี่และการจัดการโลจิสติกส์ 1 ใน 9 อาชีพอนาคตไกล ที่จะไม่โดนหุ่นยนต์มาแทนที่

Wed Jul 28 , 2021
สาขาอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้รับการกล่าวถึงในวงกว้างทั่วโลก โดยเฉพาะในห้วงวิกฤตโควิด-19 ที่กำลังเล่นงานชาวโลกจนร่วงกันระนาวอยู่ในขณะนี้ ในแง่มุมของตัวเลขการเติบโตของธุรกิจด้านนี้ โดยเฉพาะ “งานเดลิเวอรี่และการจัดการโลจิสติกส์” ล้วนมีการเติบโตที่ก้าวกระโดด จึงถือเป็นสาขาอาชีพที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน จากทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน […]

YouTube