มทร.ธัญบุรี จับมือเอกชนมอบทุนเรียนฟรีพร้อมที่พักและเงินเดือน ปั้นมืออาชีพ “วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์”

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากการที่มทร.ธัญบุรี ได้ร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษาหลายแห่งในการช่วยพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนจนได้รับความสนใจจากภาคเอกชน ล่าสุดบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ได้บันทึกความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย เพื่อมอบทุนการศึกษา จำนวน 15 ทุนให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ในเครือข่ายของ มทร.ธัญบุรี ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า3.00 โดยนักศึกษากลุ่มนี้จะต้องเข้าเรียนต่อที่ มทร.ธัญบุรี ระหว่างศึกษาจะทำงานในบริษัทเอส เอ็น ซีฯ วันจันทร์-พฤหัสบดี และเข้าเรียนใน มทร.ธัญบุรี วันศุกร์-เสาร์ ส่วนในปีการศึกษา 2565 จะมอบทุนการศึกษาสำหรับโครงการนี้อีก 40 ทุน

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนการศึกษา พร้อมที่พักเป็นระยะเวลา 2 ปี รับเงินเดือนๆ ละ 20,000 บาท และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้เข้าทำงานที่บริษัทฯ โดยจะได้รับเงินเดือน 25,000 – 30,000 บาท ในส่วนของมหาวิทยาลัยนั้น จะได้รับการสนุนเครื่องจักร แขนกล และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน สนับสนุนเครื่อง Computer Numerical Control (CNC) เครื่องจักรกลแบบอัตโนมัติ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับการ Retrofit หรือการฟื้นฟูสภาพเครื่องจักรให้กลับมามีสภาพเหมือนใหม่หรือใกล้เคียง รวมถึงมหาวิทยาลัยจะช่วยจัดการฝึกอบรมให้กับพนักงาน ในลักษณะ Meister ภายในบริษัทฯ

“วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เป็นสาขาที่มีการรวมศาสตร์ด้าน เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ การควบคุมอัตโนมัติคอมพิวเตอร์ ซึ่งในปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนระบบการผลิตเพื่อก้าวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ดังนั้น วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์จึงเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก เพราะสามารถทำงานทางด้านระบบอัจฉริยะ ระบบอัตโนมัติ การใช้หุ่นยนต์ในการผลิต เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในแต่ละปี มทร.ธัญบุรี ผลิตบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ประมาณ 80 คน โดยทุกปีจะรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช.หรือเทียบเท่า จำนวน70 คน/ปี และรับนักศึกษาระดับ ปวส.ด้านช่างอุตสาหกรรม จำนวน 70 คน/ปี.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม สวนสุนันทา เปิดรับตรงอิสระ(เพิ่มเติม) ถึง 28 ก.ค.นี้

Mon Jul 19 , 2021
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สวนสุนันทา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564  รอบรับตรงอิสระ(เพิ่มเติม) กู้กองทุนกยศ.ได้  วันนี้-28 […]

YouTube