“สมหมาย” ​ลุย​พัฒนา​ไอทีนักศึกษา ปลื้ม​ผลการสอบ IC3 ผ่าน​เกณฑ์​กว่า 11,097 คน

อธิการบดีมทร.ธัญบุรี เดินหน้าพัฒนาทักษะไอทีให้นักศึกษาอย่างเต็มที่ หลังผลการสอบ IC3 DIGITAL LITERACY CERTIFICATE ชี้ชัดช่วยพัฒนาศักยภาพสู่ระดับสากล เผยนักศึกษาแห่สอบผ่านเกณฑ์กว่า 10,000 คน ปลื้มแค่ปี 63 สามารถเทียบยกเว้นการเรียน ได้เกรด A ถึง 1,091 คนแล้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้ให้สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ RMUTT IC3 Success Story in Thailand และทาง Certiport ประเทศสหรัฐอเมริกาได้นำไปเผยแพร่ในการประชุมออนไลน์ และทาง Website ให้กับทุก ๆ ประเทศได้ทราบถึงความสำเร็จในการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับนักศึกษาของ มทร.ธัญบุรี โดยอธิการบดีมทร.ธัญบุรี ได้กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2563 นี้มีนักศึกษาที่มทร.ธัญบุรีเข้าสอบทั้งหมดจำนวน 2,665 คน และสอบผ่าน Cert IC3 จำนวน 2,332 คน คิดเป็น 87.50% เมื่อรวมการสอบที่ผ่านมา 6 ปี มีนักศึกษาสอบผ่านมาตรฐาน IC3 แล้วกว่า 11,097 คน

อธิการบดีมทร.ธัญบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีการศึกษา 2563 นอกจากมีนักศึกษาที่สอบผ่านถึง 2,332 คนแล้ว นักศึกษายังสามารถนำผลการสอบมาเทียบยกเว้นการเรียนได้เกรด A ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ได้ถึง 1,091 คน ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย ยังได้ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าแข่งขันด้าน Digital Literacy ระดับโลก โดยมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 2 คน จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คือนายทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล และนายนัทธพงศ์ ถือมาลา คว้าแชมป์โลก อันดับที่ 1 Microsoft PowerPoint 2013 มาแล้ว ทั้งนี้เป็นผลมาจากนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เน้นพัฒนาทักษะด้านไอทีและดิจิทัลให้กับนักศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งการเรียนการสอน การฝึกอบรมและส่งเสริมให้สอบหลักสูตร IC3 Digital Literacy Certification จนกระทั่งมีทักษะที่สอดรับกับโลกอาชีพในอนาคต ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อันเป็นแนวทางพัฒนาของมทร.ธัญบุรีอย่างต่อเนื่องตลอดมา

IC3 DIGITAL LITERACY CERTIFICATE คืออะไร

IC3 Digital Literacy Certificate คือ การประเมินทักษะด้านการใช้ Digital Literacy โดยใช้มาตรฐานระดับสากลที่รับรองความรู้ ความสามารถในการใช้งานทักษะด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป อินเทอร์เน็ต และการจัดการกับระบบโครงข่ายระดับพื้นฐาน IC3 ก่อตั้งโดย Certiport ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับรองมาตรฐานกลางจาก Global Digital Literacy Council International (GDLC), American Council on Education’s College Credit Recommendation Service (ACE credit) และ The International Society for Technology in Education (ISTE)

IC3 Digital Literacy Certification เป็นประกาศนียบัตรที่ได้รับการยอมรับมากกว่า 135 ประเทศทั่วโลก มีศูนย์การทดสอบกระจายอยู่ 14,000 แห่ง บริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศได้นำการทดสอบดังกล่าวมาใช้ในการประเมิน สร้าง และให้การรับรองสมรรถนะการใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ของบุคคลและองค์กรให้ได้มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

ประโยชน์ของ IC3 CERTIFICATE

สถาบันการศึกษา เพื่อก้าวเข้าสู่ระบบการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลมากขึ้น และเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียน การสอน ด้วยเครื่องมือ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

คณาจารย์ เพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีการศึกษาแบบสมัยใหม่  ช่วยลดขั้นตอนการเรียน การสอน ในขณะที่ผลการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

นักเรียน นักศึกษา เพื่อให้ได้รับความรู้ที่ทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ช่วยฝึกฝนการใช้ทักษะคอมพิวเตอร์ด้วยเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานเทียบเท่านานาประเทศ รวมทั้งเพื่อสร้างความแตกต่าง และความสามารถที่โดดเด่น ต่างจากผู้อื่น

หน่วยงาน องค์กร ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะ ด้านคอมพิวเตอร์มากขึ้น ช่วยลดเวลาในการทํางาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตผลงานให้ดียิ่งขึ้น

……………………

#RMUTT #InnovativeUniversity #DigitalLiteracy #IC3

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

"สวนสุนันทา" ได้รับการประเมินมาตรฐานการศึกษา QS Stars ในระดับ 3 ดาว ประจำปี 2564

Mon Apr 19 , 2021
  “สวนสุนันทา” พัฒนาศักยภาพสู่ระดับสากลอีกขั้น หลังเข้ารับการประเมินมาตรฐานจาก QS Stars  ซึ่งประกาศผลล่าสุด 2021 อยู่ในระดับ 3 […]

YouTube