มทร.ธัญบุรีจัดตั้ง ‘คลินิกเวชกรรม’ ดูแลคุณภาพชีวิตบุคลากรและประชาชนทั่วไป

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า เรื่องของสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญและเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่นำไปสู่ความสุขและความสำเร็จในชีวิต ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ตระหนักเรื่องนี้มาโดยตลอด และจากการประเมินความพร้อมและศักยภาพหลายด้านจึงได้เตรียมการในการจัดตั้งคลินิกเวชกรรมภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาคมชาว มทร.ธัญบุรี และประชาชนทั่วไป ดูแลคุณภาพชีวิต รวมถึงใช้เป็นสถานที่ในการรองรับการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เพื่อให้ได้สัมผัสและซึมซับบรรยากาศจริงในการปฏิบัติงานของพยาบาลก่อนออกไปสู่โลกการทำงานต่อไปหลังสำเร็จการศึกษา

ในอนาคตมหาวิทยาลัยยังได้วางแผนเพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาเสริมการทำงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกและลดระยะเวลาการรอคอย และสร้างความร่วมมือ เพื่อประสานส่งต่อกับโรงพยาบาลต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งคลินิกเวชกรรมดังกล่าว คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีนี้ โดยจะมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพ การบริการ ความเป็นมาตรฐาน รวดเร็ว และลดปัญหาแออัดของผู้มาใช้บริการในเบื้องต้น

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยยังมีกองทุนสุขภาพนักศึกษา โดยกองทุนนี้จัดตั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษา กรณีเจ็บป่วยทั้งด้านสุขภาพและอุบัติเหตุ ไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาทุกคน ในกรณีที่นักศึกษาเข้าโรงพยาบาล เจ็บป่วยที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ ก็จะใช้สิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่ตนได้รับอยู่ก่อน แต่หากมีค่าใช้จ่ายเกินกว่าสิทธิ์ที่ได้รับ ก็สามารถเบิกค่าใช้จ่ายตามประกาศของกองทุนตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 5,000 บาท รวมถึงที่ผ่านมา กระทั่งปัจจุบัน มทร.ธัญบุรี ยังเปิดให้บริการคลินิกกำลังใจร่วมด้วย เพื่อให้คำปรึกษาและประสานช่วยเหลือนักศึกษาในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะในเรื่องของจิตใจ เช่น ปัญหาด้านการเรียน ปัญหาครอบครัว และความวิตกกังวลในเรื่องส่วนตัว ก่อนที่จะเสี่ยงในการเกิดโรคซึมเศร้าและทำร้ายตนเอง ซึ่งแนวโน้มนักศึกษาที่มีปัญหาดังกล่าวหลายแห่งมีจำนวนที่มากขึ้น โดย มทร.ธัญบุรี มีความห่วงใยในเรื่องดังกล่าวนี้ด้วย และจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามหลายมาตรการที่เกิดขึ้นและดำเนินการอยู่นี้สามารถดูแลและช่วยเหลือนักศึกษาได้เป็นอย่างดี.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

มทร.ธัญบุรี ติด 1 ใน 5 รับทุน ‘UNESCO-UNEVOC’ พัฒนาทักษะวิชาชีพ ช่วยคนตกงานหลังโควิด-19

Mon Apr 5 , 2021
มทร.ธัญบุรี เผยได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 ประเทศ ที่ได้รับทุนจาก UNESCO-UNEVOC ให้ดำเนินโครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 […]

YouTube