สถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง อิหร่าน : ภายหลังการปฏิวัติอิสลาม 1979 ในด้านการพัฒนาการเมืองและสังคม ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณ Morteza Soltani ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองและวัฒนธรรมแห่งสถานทูตอิหร่านประจำประเทศไทย […]

  การแข่งขันว่ายน้ำ กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 ‘ฉัททันต์เกมส์’ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายประถม […]

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเอเชีย 2567 โดยคิวเอส (QS World University Rankings: Asia 2024) คือการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยพิจารณาจากการเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการและในหมู่ผู้จ้างงาน ความสามารถในการวิจัย ทรัพยากรในการเรียนการสอน และความเป็นสากล […]

  “มั่นใจได้เลยว่า ไม่มีใครที่อยากจะเป็นภาวะแบบนี้หรอก ถ้าเลือกได้อยากจะมีความสุขไปตลอดชีวิตเหมือนกัน แต่ขอให้ข้อคิดในแง่ดีว่า เรื่องนี้ สิ่งนี้ โรคนี้ หรือโรคไหน คือ […]

เตรียมพบกับ 5 หนุ่ม วง PERSES และทิกเกอร์ อชิระ (TIGGER) พร้อมกิจกรรมอีกมากมายจากคณะ/สาขา ในงาน […]

มหาวิทยาลัยเกริกติดอันดับที่ 130 ของการจัดอันดับ QS Asia Rankings 2024 และอันดับที่ 4 ของประเทศไทย […]