อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอสเผยเคล็ดลับการเดินทางที่ปลอดภัยและสุขภาพดีในช่วงเทศกาลวันหยุด

 

เทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองกำลังใกล้เข้ามาถึงทุกขณะ องค์กรและบริษัททั่วโลกต่างเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะสนับสนุนการเดินทางและการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของพนักงานในช่วงเทศกาล ท่ามกลางความตื่นเต้นเหล่านี้ การให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและสุขภาวะของพนักงานขององค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ในโอกาสนี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส (International SOSบริษัทผู้ให้บริการความช่วยเหลือด้านสุขภาพและความมั่นคงปลอดภัยชั้นนำของโลก ได้แบ่งปันคำแนะนำจากเหล่าผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถจัดการกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและปกป้องพนักงานในช่วงเทศกาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วงเทศกาลวันหยุดมักจะมีประเด็นที่ควรจะพิจารณา รวมทั้งความท้าทายที่เกี่ยวกับการเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความปลอดภัยและสุขภาวะของพนักงานที่มีความแตกต่างและหลากหลาย ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยและในระยะยาว รวมถึงเหตุการณ์ที่อาจจะต้องเผชิญกับสภาพอากาศสุดขั้วและอาชญากรรม ซึ่งอาจจะเป็นภัยคุกคามสำคัญที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการเดินทาง

ความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น การหลอกลวง การล้วงกระเป๋า และหนังสือเดินทางสูญหาย เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว และในสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่น โดยเฉพาะตามงานเทศกาล ตลาดคริสต์มาส และพิธีทางศาสนา ยิ่งมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงเหล่านี้มากยิ่งขึ้น

สราวุฒิ ธัมจุล ผู้จัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส กล่าวว่า “ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์หรือเศรษฐกิจสังคม ภัยธรรมชาติ ตลอดจนภัยคุกคามอื่น ๆ ทำให้นักเดินทางต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ และเตรียมพร้อมหากมีการประกาศล่วงหน้าอย่างกะทันหันซึ่งอาจจะส่งผลกระทบในวงกว้าง องค์กรต่าง ๆ ควรเน้นย้ำให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงก่อนการเดินทาง ตลอดจนตระหนักรู้ในเรื่องสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อที่พนักงานจะได้รับมือกับความเสี่ยงจากการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

นอกจากนี้ สิ่งสำคัญสำหรับองค์กรคือ ต้องมีวิธีการสื่อสารที่ชัดเจนเพื่อรายงานเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจว่าพนักงานจะได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุจำเป็น ทั้งนี้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ ๆ การสื่อสารเชิงรุกที่ชัดเจนและครอบคลุม ซึ่งรวมถึงการตอบสนองขององค์กรจากฝ่ายบริหารจัดการความปลอดภัย จะช่วยคลายความวิตกกังวล และทำให้การดำเนินขั้นตอนต่อ ๆ ไปมีความชัดเจนขึ้น องค์กรต่าง ๆ ควรใช้มาตรการเชิงรุกและส่งเสริมวัฒนธรรมการตระหนักรู้ถึงความเสี่ยง เพื่อให้พนักงานมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาลวันหยุดได้อย่างปลอดภัยและห่างไกลโรค”

นพ.จามร เงินจารี ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส กล่าวว่า “สุขภาพและสุขภาวะของบุคลากรควรเป็นเรื่องที่องค์กรให้ความสำคัญสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลวันหยุดที่การเดินทางและการเฉลิมฉลองอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาวะโดยรวมได้ องค์กรต่าง ๆ ควรแนะนำให้พนักงานเตรียมยาที่จำเป็นให้พร้อม ดื่มน้ำและนอนหลับให้เพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วย ควรจัดให้มีบริการการแพทย์ทางไกลเพื่อช่วยให้พนักงานเข้าถึงคำแนะนำและขอคำปรึกษาจากแพทย์ได้อย่างสะดวกและทันท่วงที รวมถึงการสร้างความมั่นใจว่าพนักงานจะได้รับการดูแลที่รวดเร็วและเหมาะสมหากรู้สึกไม่สบายระหว่างการเดินทาง”

เคล็ดลับการเดินทางให้ปลอดภัยและสุขภาพดีที่องค์กรต่าง ๆ ควรแนะนำพนักงาน เพื่อการเดินทางอย่างราบรื่นในช่วงเทศกาล:

1.    คอยติดตามข้อมูลข่าวสารและเตรียมตัวให้พร้อม: สนับสนุนให้พนักงานทำแบบประเมินความเสี่ยงก่อนการเดินทาง พร้อมทั้งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินทางและข้อควรระวังด้านสุขภาพ

2.    ส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะ: ส่งเสริมให้พนักงานทำนัดเพื่อเข้ารับคำปรึกษาด้านสุขภาพล่วงหน้าก่อนการเดินทาง

3.    รู้จักวิธีเอาตัวรอดในสถานที่ที่ผู้คนแออัด: ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ และเชื่อในสัญชาตญาณของตนเอง เตือนพนักงานให้สังเกตสิ่งรอบตัว คอยระแวดระวัง และเก็บของมีค่าให้ปลอดภัยหรือไม่ให้คลาดสายตา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ท่ามกลางฝูงชนจำนวนมาก

4.    เข้าใจความอ่อนไหวทางวัฒนธรรม: ส่งเสริมให้พนักงานเคารพขนบธรรมเนียมและประเพณีของสถานที่ที่จะเดินทางไป ควรแต่งกายให้เหมาะสมและหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมที่อาจจะถือว่าเป็นการล่วงละเมิด

5.    บริหารจัดการแผนการเดินทางให้มีความยืดหยุ่น: แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีความสำคัญ พนักงานควรมีแผนสำรองสำหรับเหตุไม่คาดฝัน วันที่/เส้นทางขาไปและขากลับควรมีความยืดหยุ่น และควรเผื่อเวลาในการเดินทาง เนื่องจากการจราจรในสนามบิน สถานีขนส่ง และบนท้องถนน อาจจะหนาแน่นเป็นพิเศษ

6.    กินดื่มให้สนุก แต่ก็ห้ามตกข่าว: ย้ำเตือนพนักงานให้ดื่มน้ำและพักผ่อนให้เพียงพอ รวมทั้งเตรียมยาที่จำเป็นให้พร้อม ตลอดจนตรวจสอบสภาพอากาศและศึกษาข้อมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ที่จะเดินทางไป ที่พัก และการเกิดเหตุอาชญากรรมในพื้นที่ที่เป็นจุดหมายปลายทาง  

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

รีวิว! หนังสือ “ปฏิรูปตำรวจ” และ “ตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิต บทเรียนจากมหาวิทยาลัยรังสิต” โดย รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล

Fri Dec 22 , 2023
  ย้อนกลับไปเมื่อไม่นานมานี้ ในวงการตำรวจคงได้ทราบข่าวว่า รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล นายตำรวจนักวิชาการผู้ซึ่งสร้างผลงานให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติไว้มากมาย ได้ยื่นใบลาออกจากการทำหน้าที่อาจารย์ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ แม้บทบาทในรั้วสีกากีจะยุติลง แต่อุดมการณ์และความตั้งใจที่จะสานต่อเกี่ยวกับการปฏิรูประบบงานตำรวจยังคงอยู่ รวมทั้งยังทำหน้าที่ในบทบาทนักวิชาการที่ให้ความรู้และแนวคิดทางด้านอาชญาวิทยากับการนำไปใช้แก้ไขปัญหาอาชญากรรมและปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย […]