สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ปฏิบัติงานด้านนักบริหารงานทั่วไป) และตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ) รายละเอียดการเปิดรับสมัคร ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ […]

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต ครั้งที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2566 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.1 […]

มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์  กำหนดมอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2566 โดยกำหนดมอบทุนสำหรับนิสิต – นักศึกษา ที่กำลังจะขึ้นศึกษาชั้นปีที่ 2 ของปีการศึกษา […]

งานแข่งขันสนุก ๆ ทางด้านดนตรีที่ไม่เหมือนใคร สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาขอเชิญชวน น้อง ๆ พี่ ๆ เพื่อน ๆ […]

ผ่านพ้นไปกับการประกวดผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยประจำปี 2566 โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัย ฝ่ายชาย ได้แก่ ‘ปอนด์’ นายจักรกฤษณ์  อารักษ์ นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาการท่องเที่ยว นักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ ผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัย ฝ่ายหญิง ได้แก่ ‘ฟ้าใส’ นางสาวบุษยมาศ บุญจรัส […]

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจศึกษาต่อปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ เข้าร่วมกิจกรรม MUIC Open Days 2023 – IC Your SPACE ในวันที่ 23 และ 24 มิถุนายน 2566  เวลา 09:00 น. – 16:00 น. ณ อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ภายในงานมีกิจกรรมเพื่อช่วยค้นหาตัวตน ข้อมูลการสมัครและเตรียมตัวสอบเข้า สัมผัสบรรยากาศการการเรียนการสอนผ่าน Workshop และคลาสเรียนจำลองจาก 17 สาขาวิชาที่เปิดสอน และพบกับภารกิจพิเศษเพื่อแลกของรางวัลมากมาย ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ไลน์ @muicopendays  https://lin.ee/8wvLL1B ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

นักศึกษาประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับรางวัลชนะเลิศโครงการ Digilife Tik Tok idal Challenge 2023 […]

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคาร BANGKOKTHONBURI […]