ม.กรุงเทพธนบุรี สร้างมืออาชีพ เปิด ป.โท ใหม่ Professional Sport Training

            เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโปรเฟสชั่นแนล สปอร์ต เทรนนิ่ง (Professional Sport Training) ที่เสนอโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางด้านการฝึกกีฬาแบบมืออาชีพ โดยจะเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เดือนมิถุนายน 2565 ซึ่งคณะฯ มีความร่วมมือกับ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานทางการกีฬา เช่น มหาวิทยาลัยกีฬากว่างโจว, มหาวิทยาลัยพลศึกษาซีอาน, มหาวิทยาลัยกีฬาดานัง, มหาวิทยาลัยการจัดการโฮจิมินห์

แผนการเรียนมีทั้งแบบ แผน ก แบบ ก 1 ที่เน้นการทำวิทยนิพนธ์ 36 หน่วยกิต แผน ก แบบ ก 2 ที่เรียนรายวิชา 24 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และ แผน ข เรียนรายวิชา 30 หน่วยกิต สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
ใช้เวลาในการเรีบน 2 ปี ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 150,000 บาท

สอบถามขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา อาจารย์ ดร.ประกิต หงษ์แสนยาธรรม โทร 081-9355495 email: prakitsport@gmail.com

 

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

คณาจารย์-นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โชว์ศักยภาพจัดดอกไม้เวทีที่ประทับ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 35

Sun Mar 20 , 2022
ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย สนทนาออนไลน์เพื่อชื่นชมและให้กำลังใจการเตรียมการของคณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในการจัดดอกไม้เวทีที่ประทับ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 35 […]