มกธ. – CUPL จับมือร่วมลงนาม MOU มุ่งพัฒนาจุดแข็งด้านวิชาการ พร้อมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – จีน

 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) และมหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์และกฎหมายแห่งประเทศจีน (China University of Political Science and Law : CUPL) จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมลงนามในบันทึกความเช้าใจด้านการศึกษา โดยมี ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ Prof. Li Xiu Yun สมาชิกคณะกรรมการประจำพรรคคอมมิวนิสต์ และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์และกฎหมายแห่งประเทศจีน ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว

การลงนามความเข้าใจด้านการศึกษาระหว่าง มกธ. และ CUPL ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในด้านวัฒนธรรม การศึกษา และวิชาการระหว่างกัน เช่น การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ ทักษะทางวิชาการร่วมกัน ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนรู้ การอบรมระยะสั้นและระยะยาว การเรียนการสอน เป็นต้น
ความร่วมมือดังกล่าวของ มกธ. และ CUPL จะการสนับสนุนการใช้ประโยชน์ด้านทรัพยากรการศึกษาที่เป็นจุดเด่นของทั้งสองฝ่ายร่วมกัน อีกทั้งยังเสริมสร้างการพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองมหาวิทยาลัยให้ยั่งยืนอีกด้วย

ในการนี้ Prof. Xu Lan ที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา Prof. Wang Huna เลขานุการเอกฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์และกฎหมายแห่งประเทศจีน และผู้บริหาร คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสปอร์ตคอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมี่อวันที่ 15 มิถุนายน 2567

 

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ นำคณะบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567

Mon Jun 17 , 2024
  นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ พร้อมด้วยผู้บริหารสมาคมฯ , ทีมงานหนูน้อยจ้าวเวหา ไทยพีบีเอส และคณะทำงาน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล […]