เมื่อต้นปีที่ผ่านมา  (เอกซ์เนสส์) โบรกเกอร์ผู้ให้บริการสินทรัพย์หลากหลายประเภท ได้เปิดตัวโปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง (Middle Management Excellence Program) หรือ MMEP โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของหัวหน้าแผนกในด้านกลยุทธ์ การออกแบบองค์กร นวัตกรรม […]