คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ สภาองค์กรของผู้บริโภค ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ เพื่อร่วมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์(พิเศษ) […]