ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ.สารเนตร์ ไวคกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดเผยถึงการประชุมวิชาการ The 2nd […]