เปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Cluster OTOP Thai DD ปี 2564

วันนี้ (จันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ SMEs การตลาด การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ ได้กล่าวต้อนรับและชี้แจงกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Cluster OTOP Thai DD ปี 2564 ต่อนายวัชรุน จุ๊ยจำลอง ผู้อำนวยการ กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน รวมถึงผู้ประกอบการ Cluster OTOP Thai DD ปี 2564
นายวัชรุน จุ๊ยจำลอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมขุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้กล่าวเปิดการอบรมในยุค New Normal ผ่านระบบ Zoom Meeting ว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการ Cluster OTOP ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 5 แล้ว ประสบความสำเร็จด้วยดี โดยเน้นย้ำเรื่อง Human Touch ซึ่งเป็นความสามารถของผู้ประกอบการไทยที่มีหัวใจบริการ ใส่ใจลูกค้า เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ การสร้างแบรนด์ ทั้งแบรนด์ที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเองและแบรนด์ Cluster ของเรา การสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่ม Cluster ที่เป็นเครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการอาศัยสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หน่วยงานของรัฐและเอกชนในการพัฒนาสินค้าและบริการของเรา พร้อมทั้งขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ที่มาช่วยในการเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ Cluster OTOP ในครั้งนี้
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ ในฐานะของผู้จัดการ โครงการฯ เปิดเผยว่า มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้ามาเป็นที่ปรึกษาของกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการรวมกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการรวมกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การพัฒนาการรวมกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน / ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ หรือ “คลัสเตอร์” (Cluster) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในกระบวนการยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของภาคการผลิตการค้าและบริการ
“ลักษณะของการรวมกลุ่มของ Cluster : OTOP Thai DD เป็นการรวมกลุ่มผู้ประกอบการที่ริเริ่มจากภาครัฐมีแนวทางจากบนลงล่าง โดยภาครัฐเป็นผู้กำหนดการรวมกลุ่มที่จะดำเนินการส่งเสริมและจัดการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมนั้น ๆ เพื่อให้ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องมาร่วมมือกันจัดทำและพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและร่วมกัน” รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ กล่าวในที่สุด

Next Post

สร้างภูมิคุ้มกันในการท่องโลกออนไลน์อย่างยั่งยืน ม.กรุงเทพ จับมือ สสอท. ชวนเยาวชนตระหนักเรื่อง “สติดิจิทัล” 

Tue Jun 15 , 2021
ปัจจุบันเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยข่าวสารซึ่งถาโถมในโลกอินเทอร์เนต บ้างเป็นข่าวจริง บ้างเป็นข่าวลวง ถ้าแม้ผู้เสพข่าวปราศจากสติไตร่ตรองข้อมูลข่าวสารเหล่านั้น ย่อมส่งผลเสียอย่างคาดไม่ถึงทั้งต่อตนเอง คนรอบข้าง ไปจนถึงสังคมโดยรวม ด้วยความเข้าใจในความเป็นไปของสังคมข่าวสารในยุคนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงได้ริเริ่มแนวคิดที่จะปลูกฝังเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษา […]