อธิการบดีสวนสุนันทา ลงนามร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเวชสำอางจากกัญชา กับบ.ไอคัลเลอร์ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย)

พิธีลงนามความร่วมมือวิจัยและพัฒนาเวชสำอางจากกัญชาระหว่าง มรภ.สวนสุนันทา และบริษัท ไอคัลเลอร์ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเวชสำอางจากกัญชา กับคุณศลิษา พิบูลย์สวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไอคัลเลอร์ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ หลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ ดร.สุวดี โชคชัยสิริ ดร.จิราพร สงศรี อ.ดลพร วงศ์ประสาร และคุณนิภาวรรณ ธาราศักดิ์ หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ คุณวรพล พิบูลย์สวัสดิ์ ประธานบริษัท ไอคัลเลอร์ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

สวนสุนันทาร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจัดประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้

Fri Feb 26 , 2021
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ ผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามความร่วมมือกับนางสาววิมลลักษณ์ […]

YouTube