สวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ Nedcann LLC, North Macedonia มุ่งผลักดันหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์สู่ระดับนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับ Nedcann LLC, North Macedonia มุ่งผลักดันหลักสูตรสาขากัญชาเวชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ 

15 มีนาคม 2566 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดี (ผู้แทนฝ่ายมหาวิทยาลัย) ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ Nedcann LLC, North Macedonia โดย Mr. Stephan van Gerven ประธานบริหาร (ผู้แทนฝ่ายบริษัท) ณ โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


เพื่อผลักดันหลักสูตรสาขากัญชาเวชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ และเพื่อประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์อันดีของมหาวิทยาลัย

*******************
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
www.ssru.ac.th
IG : ssru_official
Line: @482vxgab
Twitter : ssru_official
E-mail : pr@ssru.ac.th
#ssru #student #university #สวนสุนันทา #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #SuanSunandhaRajabhatUniversity #วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ #MOU #สาขากัญชาเวชศาสตร์

Next Post

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สวนสุนันทา จัดนิทรรศการ Color of Bangkok ศิลปินระดับโลก "Jonone" ร่วม Workshop ใกล้ชิด

Wed Mar 15 , 2023
#คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมครั้งแรกในเมืองไทย กับศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลก “Jonone” ที่มา Workshop แบบใกล้ชิด กิจกรรมครั้งนี้ #Jonone ศิลปินชาวอเมริกัน […]