สวนสุนันทาวิทยาเขตนครปฐม จัดพิธีสมโภชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีบวงสรวงถวายสักการะ และบำเพ็ญกุศลถวาย ในโอกาสที่วิทยาเขตนครปฐมได้ประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีเพื่อเป็นมิ่งขวัญ เป็นที่เทิดทูนทูนสักการะของชาวสวนสุนันทาวิทยาเขตนครปฐม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคลองโยง คณะผู้บริหาร คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก


พิธีการเริ่มด้วย ประธานและคณะผู้บริหาร วางพานพุ่มถวายสักการะ ต่อด้วยพิธีบวงสรวงสมโภช พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ (ชวิน รังสิพราหมณกุล) หัวหน้าคณะพราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง อ่านโองการบวงสรวง นายกสภามหาวิทยาลัย รักษาราชการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหารถวายเครื่องบวงสรวง จากนั้นสาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) รำถวายสักการะ จบแล้วคณะผู้บริหารร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาลงในสระน้ำด้านหน้าวิทยาเขต


เมื่อเสร็จสิ้นพิธีบวงสรวงสมโภชแล้ว ได้ประกอบพิธีสงฆ์เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ รวมถึงเทพยดาและพระภูมิเจ้าที่ที่ปกรักษาพื้นที่วิทยาเขตนครปฐม พระครูบวรธรรมานุสิฐ (สอน ปวโร) เจ้าคณะอำเภอพุทธมณฑล และพระสงฆ์วัดมะเกลือ จังหวัดนครปฐม ๑๐ รูปเจริญพระพุทธมนต์ จบแล้วถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์สดับปกรณ์ ผู้เข้าร่วมพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ดอกไม้ธูปเทียน พระสงฆ์อนุโมทนา ผู้เข้าร่วมพิธีกรวดน้ำ รับพร เป็นเสร็จสิ้นพิธีการ
นับเป็นวันสำคัญที่ต้องจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอีกวาระหนึ่ง

 

รวีโรจน์ สิงห์ลำพอง : รายงาน

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ราชภัฏอันดับ1มาแล้ว ! SSRU Open House 2020 เปิดบ้าน "สวนสุนันทา" 7-8 ธ.ค.นี้เท่านั้น

Sat Dec 5 , 2020
SRU Open House 2020 เปิดบ้านสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ1” พบกันวันที่ 7-8 ธันวาคมนี้เท่านั้น !!! […]

YouTube