ทุ่มช่วยผู้ป่วยโควิด-19 ต่อ “มทร.ธัญบุรี” เลื่อนปิดโรงพยาบาลสนาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่มทร.ธัญบุรี ได้เปิดพื้นที่ภายในโรงยิมเนเซียมของมหาวิทยาลัยเป็นโรงพยาบาลสนาม (สำรอง) รองรับผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในกลุ่มสีเขียว มาตั้งแต่ปลายเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา และมีกำหนดจะปิดโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ในเดือน มิ.ย.นั้น เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศทวีความรุนแรงขึ้น ทำให้พื้นที่รองรับผู้ป่วยมีจำนวนไม่เพียงพอ มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายเลื่อนการปิดโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ออกไปถึงสิ้นเดือน ก.ค.2564 ทั้งนี้ตั้งแต่กลางเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้ป่วยที่เข้าพักในโรงพยาบาลสนามของ มทร.ธัญบุรีเพิ่มขึ้น จากเดิมโรงพยาบาลแห่งนี้รองรับได้ 100 เตียง เพิ่มขึ้นเป็น 120-130 เตียง ซึ่งการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบนี้ ตนเห็นว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องช่วยเหลือกัน และมทร.ธัญบุรีเป็นสถานศึกษาที่มีความใกล้ชิดกับชุมชน ดังนั้นจึงพร้อมที่จะช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระให้ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ

“แม้จะมีการขยายการปิดโรงพยาบาลสนาม แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อนักศึกษา แม้ว่าในเดือนก.ค.นี้มหาวิทยาลัยจะมีการเปิดภาคเรียนแล้วก็ตาม โดยมหาวิทยาลัยได้ประกาศให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์แทน ตามนโยบายของจังหวัดปทุมธานี โดยเบื้องต้นจะเรียนในรูปแบบออนไลน์จนถึงสิ้นเดือนส.ค.นี้ไปก่อนและหลังจากนั้นจะประเมินสถานการณ์โควิด-19 อีกครั้งว่าจะสามารถเรียกนักศึกษากลับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้หรือไม่ อย่างไรก็ตามเชื่อว่าการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์นี้จะไม่มีปัญหา เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนมาแล้ว และมีการพัฒนาระบบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอน ส่วนนักศึกษาที่อาจมีปัญหาเรื่องคอมพิวเตอร์ หรือระบบอินเตอร์เน็ตในการเรียน ช่วงแรกของการเปิดเรียน ผมได้สั่งการให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิด เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวและว่า โดยก่อนหน้านี้ที่มีการจัดการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยได้ให้นักศึกษาที่ไม่มีคอมพิวเตอร์สามารถเข้ามาใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนที่มหาวิทยาลัยได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ณ ขณะนั้นไม่รุนแรง แต่ขณะนี้สถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ดังนั้นจึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

จบอะไรมาก็เรียนได้! โลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) สวนสุนันทา เรียนวันอาทิตย์วันเดียว

Mon Jul 5 , 2021
สมัครเรียน!!! …โลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) กับสวนสุนันทา ……เรียนวันอาทิตย์วันเดียว เลือกเรียนได้ทั้ง กรุงเทพฯ หรือ นครปฐม…. จุดเด่นของหลักสูตรที่ควรเรียน […]

YouTube