สอบตรง! กลุ่ม ปวช./ปวส. รับ 15 ที่นั่ง เรียนวิศวกรรมเกษตร มทร.ธัญบุรี ถึง 15 ก.พ.นี้

เปิดสอบตรงเรียนวิศวกรรมเกษตร ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครนักศึกษา 3 หลักสูตร
รอบสอบตรงกลุ่ม ปวช./ปวส.
วันนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2564
✅รับ 5 ที่นั่ง✅
มุ่งเน้นการเรียนเกี่ยวกับ การทดสอบและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร ทั้งก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ เทคโนโลยีเกษตรความแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ทางการเกษตร
✅รับ 5 ที่นั่ง✅
มุ่งเน้นการเรียนการสอนทางด้านการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหาร พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตการแปรรูปอาหาร เพื่อให้ยังคงคุณค่าและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
✅รับ 5 ที่นั่ง✅
มุ่งเน้นการเรียนการสอนทางด้านระบบชลประทานและการระบายน้ำ การออกแบบระบบการให้น้ำแบบต่าง ๆ วิศวกรรมสำรวจ โครงสร้างอาคารควบคุมทางการชลประทาน การศึกษาอุทกวิทยาและชลศาสตร์การจัดการดินและน้ำด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
**************************************************************
สนใจสมัคร : https://www.oreg.rmutt.ac.th/?p=16500
Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ทุนโควิดช่วยนิสิตจุฬาฯ คลายวิกฤตโควิด-19

Thu Feb 11 , 2021
  จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทั้งในระลอกแรกเมื่อปีที่แล้วและระลอกสองในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อทุกคนทั้งในด้านการใช้ชีวิต การเรียน การทำงาน ฯลฯ การให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความช่วยเหลือนิสิตและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่ […]

YouTube