200 ทุนมอบให้คนพิการ เรียนปริญญาตรีฟรี ที่”โลจิสติกส์ สวนสุนันทา”

200 ทุนคนพิการ…เรียนปริญญาตรี ฟรี ❗❗❗
“โลจิสติกส์ สวนสุนันทา”
เปิดรับสมัครคนพิการประเภทบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ เข้าศึกษาต่อ…. 🌈✨
👉👉 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) สำหรับนักศึกษาพิการ 👈👈
⭐คุณสมบัติ ⭐
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือกศน. หรือเทียบเท่า (จากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง) และต้องไม่เคยสำเร็จการศึกษาหรือศึกษาระดับปริญญาตรี โดยได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับคนพิการจากสถาบันการศึกษาใด ๆ มาก่อน
📌 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 10 มิถุนายน 2567 📌
กดสมัคร 👇
🔷 ระยะเวลาเรียน : 3 ปี หรือ 9 ภาคเรียน
🔷 วันและเวลาเรียน : เรียนผ่าน Application ได้ทุกที่ ทุกเวลา 24 ชม.
🔷 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : นักศึกษาพิการเรียนฟรี
📋 เอกสารประกอบการสมัครเรียน
1 สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2 สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3 สำเนา Transcript จำนวน 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4 รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป (เสื้อเชิ้ตสีขาวไม่มีตราสัญลักษณ์ใด ๆ)
5 สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการหรือสมุดประจำตัวคนพิการ (หน้าที่ระบุลักษณะความพิการและวันหมดอายุ) 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
6 เอกสารอื่น ๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล เป็นต้น
✅ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
📞 0632694969 (พี่ยุ้ย)

Next Post

อยากเป็นนักสร้างคอนเทนต์ ต้องมาพัฒนาจุดเด่นที่นี่ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา รับตรงเริ่ม 27 พ.ค.นี้

Mon May 20 , 2024
📣รับสมัครรอบ“ รับตรงอิสระ” ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค.- 5 มิ.ย.67 สาขาการสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว นิเทศศาสตร์ “เปิดรับทั้งที่กรุงเทพและนครปฐม” […]