สดช. เชิญชวนสมัครรับทุน ป.เอก – โท ด้านเทคโนโลยีการบินและอวกาศ ภายใต้กรอบความร่วมมือองค์การ APSCO ประจำปี พ.ศ. […]

สาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network: AUN) ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษาเต็มจำนวน (full scholarship) ในระดับปริญญาโทและเอก ประจำปี […]

  สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (คศท.) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 ภายใต้หัวข้อ “พลิกฐานคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คหกรรมศาสตร์ […]

  📣 ข่าวด่วนข่าวดี รับสมัคร 📣 “นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา” สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.ศิลปากร ประจำปีการศึกษา […]

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากการเก็บรวบรวมสถิติการมีงานทำของบัณฑิตที่จบการศึกษาปี 2565 มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษา […]

“ไม่เชื่ออย่าลบหลู่” คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ชวนสำรวจและทำความเข้าใจปรากฎการณ์ “มูเตลู” ไสยศาสตร์และสิ่งลี้ลับที่สะท้อนสภาพสังคม วิถีชีวิตและสภาวะจิตใจของคนเมือง ที่ต้องต่อสู้กับความเปลี่ยวเหงาและความไม่แน่นอนในชีวิต เมื่อเอ่ยถึง “ไสยศาสตร์” […]

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยเกริกจัดงานสัมมนาสัปดาห์แห่งการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาจีน-อาเซียน ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาระดับนานาชาติ: การส่งเสริมความเท่าเทียมทางการศึกษาและความสามารถในการประยุกต์ใช้ด้านการศึกษา” ศาสตราจารย์ ดร.กระแส […]

สวนสุนันทา ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย จัดงานแสดงนิทรรศการ ANBD 2023 Bangkok หวังเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนมุมมองด้านศิลปะ และเผยแพร่ผลงานระดับสากล มุ่งสู่ฮับเชื่อมโยงเครือข่ายศิลปิน-นักออกแบบของเอเชีย คณะศิลปกรรมศาสตร์ […]