อธิการบดี มกธ. ให้กำลังใจนักศึกษาทางไกล สอบปลายภาค 2/2565 พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2566

               ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ให้กำลังใจอย่างใกล้ชิดแก่นักศึกษาที่ศึกษาด้วยระบบทางไกลของมหาวิทยาลัยฯ ให้มุ่งมั่นตั้งใจสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งดำเนินการจัดสอบโดยสถาบันการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

นักศึกษาที่เข้าสอบปลายภาคของสถาบันการศึกษาทางไกล มีนักศึกษาทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาตรี ซึ่งเป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพ และคณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีนักศึกษาที่เข้าสอบประมาณ 3,500 คน

อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ทั้งระบบการศึกษา ณ ที่ตั้งภายในมหาวิทยาลัย และระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งผู้ที่สนใจจะสมัครเข้าศึกษาต่อคณะ ต่าง ๆ สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สำหรับการศึกษาผ่านระบบการศึกษาทางไกลดังกล่าวกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 4 สาขา คือ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

มกธ. จัดอบรม “เข้าใจ เข้าถึง” การใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรใช้สื่อใหม่พัฒนาการศึกษา พร้อมเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

Mon Mar 6 , 2023
                  รศ.(พิเศษ)ดร.ดวงฤทธิ์ […]