มูลนิธิยุวพัฒน์ เปิดรับสมัครนักเรียน ม.3 ขอทุนเรียนสายอาชีพ ประจำปี 2567

มูลนิธิยุวพัฒน์ เปิดรับสมัครขอทุนสายอาชีพ ประจำปี 2567
โปรดอ่านรายละเอียด โครงการทุนการศึกษา ก่อนส่งสมัครขอทุน
…………………………………………….
👤คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัครขอทุนมูลนิธิยุวพัฒน์
• นักเรียนต้องกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2566
• ครอบครัวมีฐานะยากจน รายได้ไม่มั่นคง และมีปัจจัยฉุกเฉินของครอบครัวที่ส่งผลให้นักเรียนมีความเสี่ยงที่จะหยุดเรียนกลางคัน
• ไม่เป็นบุตรหลานของผู้บริหาร ครู หรือพนักงานประจำ หรือผู้ที่อยู่ในคณะกรรมการคัดเลือกของโรงเรียน
• สถานศึกษาที่นักเรียนจะศึกษาต่อ ต้องไม่เป็นสถานศึกษาสังกัดเอกชน
• นักเรียนที่ขอทุนจะต้องไม่ได้รับทุนจากมูลนิธิฯ หรือองค์กรอื่นๆ หรือบุคคลอื่น ทั้งนี้ หากมูลนิธิฯ พบว่า นักเรียนได้รับทุนอื่นด้วย จะมีการสอบถามเพื่อให้ยืนยันว่า นักเรียนจะเลือกรับทุนใด และสละสิทธิ์ทุนใด
• สามารถขอทุนได้ 1 คนต่อครอบครัวเท่านั้น และนักเรียนที่ขอทุนจะต้องไม่มีพี่หรือน้องที่ได้รับทุนยุวพัฒน์อยู่ในปัจจุบัน
…………………………………………….
📝เอกสารประกอบการสมัครขอทุน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (เลือกส่ง 1 อย่าง) จำนวน 1 ชุด
2. เรื่องเล่าของนักเรียนผู้ขอทุน เขียนตามความเป็นจริง ด้วยลายมือของผู้ขอทุน
3. เอกสารรับรองการเสนอชื่อนักเรียนยากจนเพื่อขอทุนยุวพัฒน์ และใบลงทะเบียนประชุมของคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน
4. ภาพถ่ายด้านหน้าของบ้านที่เห็นตัวบ้านทั้งหมดและรอบบริเวณของบ้านอย่างชัดเจน จำนวน 1 ภาพ
5. ใบรับรองการเป็นนักเรียนชั้น ม.3 ของสถานศึกษาที่กำลังเรียนอยู่
6. ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับนักเรียน
7. ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับครูผู้ให้ข้อมูล
8. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ธนาคารใดก็ได้) ประเภทบัญชีออมทรัพย์ และเป็นบัญชีที่ผูกกับบัญชี PromptPay (อนึ่ง การส่งสำเนาบัญชีธนาคารในขั้นตอนการสมัครขอทุน ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าผู้สมัครขอทุนได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนยุวพัฒน์แล้ว ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องรอการพิจารณาคัดเลือกและการประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนจากมูลนิธิยุวพัฒน์เท่านั้น)
👉🏻 อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครขอทุน https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/join/
…………………………………………….
🗓️ กำหนดการรับสมัครขอทุนยุวพัฒน์
• สมัครขอทุนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 29 ธันวาคม 2566 ได้ที่ https://ybf.premier.co.th/scholar/index_school.php
• วันที่ 3 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2567
ระยะเวลาพิจารณาและคัดเลือกนักเรียนทุนยุวพัฒน์
• วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
มูลนิธิยุวพัฒน์ ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุน ปีการศึกษา 2567
…………………………………………….
หมายเหตุ :
สมัครขอทุนหลังวันที่ 29 ธันวาคม 2566 จะไม่ได้รับการพิจารณา โดยยึดวันที่ยื่นส่งใบสมัครขอทุนออนไลน์
…………………………………………….
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
☎️ 02 301 1093
☎️ 02 301 1124
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 08.00 – 17.00 น.
…………………………………………….

Next Post

เตรียมพร้อม! มทร.ธัญบุรี เปิดรับ TCAS1 รอบ Portfolio เริ่ม 1 พ.ย.นี้

Wed Oct 4 , 2023
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา2567 ผู้สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่6 ผ่านระบบ TCAS1 รอบ Portfolio […]