ร.ร.วัดหนองสองห้อง รับการประเมิน “สะอาด ปลอดภัยในสถานศึกษา”

            เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง (สายชนูปถัมภ์) ได้รับการประเมินโครงการ “สะอาด ปลอดภัยในสถานศึกษา” โดยทีมผู้ประเมินชุดที่ 9 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร นำโดยนายสมใจ ผิวสา รองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสาคร, นางสมถวิล ศิลปคนธรรพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยกกระบัตร, นายปวัตร ศรีทานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และ นายเอกรัฐ บุญเพ็ญ ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสาคร  ทางโรงเรียนวัดหนองสองห้อง นำโดย นางสาวจิราภรณ์ ภูอุดม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำ เพื่อการพัฒนาต่อไป โดยทางโรงเรียนได้นำผลไม้ประจำถิ่นมาเป็นของฝากให้กับคณะผู้ประเมินอีกด้วย

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

คณะกมธ.การอุดมศึกษาฯวุฒิสภา ศึกษาดูงานการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยี่

Wed Mar 16 , 2022
  เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. […]