Webometrics Ranking July 2023 ประกาศแล้ว “สวนสุนันทา” ยืน1 แชมป์ราชภัฏ 18 สมัย “มทร.อีสาน” ที่ 1 ราชมงคล “ม.รังสิต” ยึดที่ 1 ม.เอกชน “จุฬาฯ” ยืน 1 ระดับประเทศ

“จุฬาฯ” ยังครองที่ 1 ประเทศ ส่วน  “สวนสุนันทา”  ยังยืนตำแหน่งแชมป์ราชภัฏยาวนาน 18 สมัย “มทร.อีสาน” ครองที่ 1 ราชมงคล ด้านม.รังสิต ยังที่ 1 ม.เอกชนอีกครั้งจากอันดับ Webometrics Ranking Universities: July 2023 Edition 2023.2.0

…………………………………………………………………………………………

Cybermetrics Lab แห่งสภาวิจัย (CSIC) ประเทศสเปน ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกประจำเดือนกรกฎาคม 2023 แล้ว ในเวอร์ชั่น Universities: July 2023 Edition 2023.2.0 ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่ง

……………………………………………………………………………………….

จุฬาฯยังยืนที่ 1 ประเทศไทย 

อันดับรวมมหาวิทยาลัยของประเทศไทย จุฬาฯยังยืนที่ 1 ไว้ได้อีกครั้ง อยู่ในอันดับที่ 419 ของโลก (เดิม 441 ของโลก ) โดยมี ม.เชียงใหม่ มาเป็นอันดับ 2 อยู่อันดับ 472 ของโลก (เดิม 482 ของโลก) ส่วนที่ 3 มหาวิทยาลัยมหิดล อยู่อันดับ 516 ของโลก (เดิม 517 ของโลก) โดยมี 20 อันดับของประเทศไทยดังนี้

……………………………………………………………………..

สวนสุนันทาแชมป์กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 18 สมัย 

กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ”มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”ยังครองความเป็นอันดับ 1 ไว้ได้เป็นครั้งที่ 18 อยู่ในอันดับที่ 16 ของประเทศ (เดิม 15 ) อันดับ 1737 ของโลก

อันดับ 1-10 

1 Suan Sunandha Rajabhat University
2 Udon Thani Rajabhat University
3 Nakhon Pathom Rajabhat University
4 Yala Rajabhat University
5 Rajabhat Maha Sarakham University
6 Chiang Rai Rajabhat University
7 Buriram Rajabhat University
8 Chiang Mai Rajabhat University
9 Phetchaburi Rajabhat University
10 Nakhon Ratchasima Rajabhat University

………………………………………………………………..

มทร.อีสานแชมป์กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ในกลุ่มนี้อันดับ 1 คือ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” ครองอันดับ 1 อยู่ที่ 23 ของประเทศ อันดับ 2615 ของโลก

อันดับ 1-9

1 Rajamangala University of Technology Isan
2 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
3 Rajamangala University of Technology Thanyaburi
4 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok
5 Rajamangala University of Technology Lanna
6 Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
7 Rajamangala University of Technology Krungtheb
8 Rajamangala University of Technology Rattanakosin
9 Rajamangala University of Technology Srivijaya

 

…………………………………………………………………….

ม.รังสิต ที่ 1 กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน
อันดับ 1 คือ “มหาวิทยาลัยรังสิต” ครองแชมป์ไว้ได้อีกสมัย อยู่ในอันดับที่ 25 ของประเทศ (เดิม 26 ) อันดับ 2769 ของโลก

อันดับ 1-10 

1 Rangsit University
2 Assumption University of Thailand
3 Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology VISTEC
4 Bangkok University
5 Mahanakorn University of Technology
6 University of the Thai Chamber of Commerce
7 Stamford International University Thailand
8 Siam University
9 Krirk University
10 Sripatum University

……………………………………………………………….

หลักการจัดอันดับ 
การจัดอันดับ “Webometrics Ranking of World Universities” จัดทำโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2004 จะมีการประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์ 2 ครั้งต่อปี คือช่วงเดือนมกราคมและช่วงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี ผ่านทางเว็บไซต์ www.webometrics.info

ทั้งนี้ การจัดอันดับเว็บไซต์นั้นเพื่อวัดผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสาร หรืออื่นๆ วัดความสามารถในการเป็น “มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university)” เกณฑ์การจัดอันดับของ Webometrics ประกอบด้วย

ผลการจัดอันดับจากตัวชี้วัดแต่ละด้าน

การประกาศผลครั้งนี้ประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัดด้วยกัน คือ 1 ด้าน VISIBILITY (impact) คือจำนวนการเชื่อมโยงจากลิงค์ภายนอก (subnet) ที่เข้าสู่เว็บเพจมหาวิทยาลัย 50%   ด้านที่ 2 TRANSPARENCY (or OPENNESS) คือ จำนวนการ citations ผลงานวิจัย ของผู้วิจัยที่มีข้อมูลอยู่ในฐาน Google Scholar 10% และด้านที่ 3 EXCELLENCE (or SCHOLAR) คือ จำนวน papers และการ cited papers ที่อยู่ในฐานข้อมูล scimago (ตั้งแต่ปี 2018-2022) 40%

ที่มา -http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand

Next Post

"สะพานสู่ภาษาจีน" ครั้งที่ 22 รอบชิงชนะเลิศ ผู้บริหารสวนสุนันทาพร้อมเอกอัครราชทูตหาน จื้อ เฉียง ร่วมพิธีปิดคึกคัก

Tue Aug 1 , 2023
วันที่ 30 กรกฏาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช​ เกิดวิชัย​ นายกสภา​มหาวิทยาลัย […]