“สวนสุนันทา” ยืน 1 ราชภัฏ ขยับขึ้นอันดับ 15 ของประเทศ จากการจัดอันดับเว็บโอเมตริกส์ มกราคม2021

เว็บโอเมตริกส์เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย “สวนสุนันทา” ยืน 1 ราชภัฏ ขยับขึ้นอันดับ 15 ของประเทศ
27 มกราคม 2564 เว็บโอเมตริกส์ (Webometrics Ranking of World University) ประเทศสเปน เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (January 2021 Edition 2021.1.0) ผลปรากฎว่า มรภ.สวนสุนันทายังครองอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขยับขึ้นอันดับที่ 15 ของประเทศ และอันดับที่ 1906 ของโลก
สำหรับประเทศไทย มีสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด 189 แห่งที่สามารถเข้าไปสู่กระบวนการจัดอันดับโดย Webometrics ได้ สำหรับเกณฑ์การจัดอันดับในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัดด้วยกัน
1.ด้าน visibility (impact) คือ (จำนวนการเชื่อมโยงจากลิงก์ภายนอก (subnet) ที่เข้าสู่เว็บเพจมหาวิทยาลัย) 50%
***ด้าน impact มรภ.สวนสุนันทา อยู่ในอันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ อันดับที่ 6 ของประเทศ
2.ด้าน openness คือ จำนวนการ citations ผลงานวิจัย ของผู้วิจัยที่มีข้อมูลอยู่ในฐาน Google Scholar 10%
***ด้าน openness มรภ.สวนสุนันทา อยู่ในอันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และอันดับที่ 18 ของประเทศ
3.ด้าน excellence คือ จำนวน papers และการ cited papers ที่อยู่ในฐานข้อมูล scimago (ตั้งแต่ปี 2015-2019) 40%
***ด้าน excellence มรภ.สวนสุนันทาอยู่ในอันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ อันดับที่ 22 ของประเทศ
การรักษาอันดับ 1 ในกลุ่มของมหาวิทยาลัยราชภัฏไว้ได้อีกครั้งหนึ่งนั้น เป็นวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารที่ได้วางเป้าหมายไว้ว่า ในบรรดามหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ควรจะอยู่ใน 15 อันดับแรก ส่วนอันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีอยู่ 38 แห่งนั้น จะต้องมีอันดับเป็นที่ 1 ของกลุ่มให้ได้
จากการประกาศผลครั้งนี้ ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า สวนสุนันทาสามารถรักษาความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ไว้ได้ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 13 แถมขยับขึ้นเป็นอันดับที่ 15 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยอีกด้วย
ปัจจัยที่ทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยังคงยืนหยัดได้ในกระแสธารแห่งความเปลี่ยนที่ท้าทายเช่นนี้ มาจากผลแห่งความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่ท่านนายกสภามหาวิทยาลัย ท่านอธิการบดีและคณะผู้บริหาร ที่วางยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในทุกมิติ และขอขอบคุณ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่ช่วยกันขับเคลื่อนสู่การเป็น”มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เป็นสมัยที่ 13 อย่างเต็มภาคภูมิในครั้งนี้ #SSRU
……………………………………………………….
ขอขอบคุณข้อมูลเบื้องต้นจาก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว
…………………………………………..
ข่าวอันดับมหาวิทยาลัยประเทศไทย https://u-hit.net/webometrics-ranking2021/
Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

สุดอาลัย! สูญเสีย "ผศ.ดร.ชื่นอารมณ์ ภาระพฤติ" ผู้มีคุโณปการต่อวงการว่ายน้ำและผู้บุกเบิกกีฬาระบำใต้น้ำของไทย

Thu Jan 28 , 2021
ชมรมว่ายน้ำมรภ.สวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษาและรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมไว้อาลัยแด่ ผศ.ดร.ชื่นอารมณ์ ภาระพฤติ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้มีคุโณปการต่อวงการว่ายน้ำและผู้บุกเบิกกีฬาระบำใต้น้ำของไทย กีฬาระบำใต้น้ำได้เข้ามาในประเทศไทยครั้งแรก โดย ผศ.ดร.ชื่นอารมณ์ […]

YouTube